Under huden

Under huden

Man som håller i ett mikronålsplåsterMedicinska plåster är ingen nyhet, men nya versioner med minimala nålar kan revolutionera administrering av läkemedel.

Ingen gillar att bli stucken, men injicering är ett effektivt sätt att administrera läkemedel till patienter. Nu öppnar sig nya möjligheter för vissa typer av injektioner – för att exempelvis tillföra insulin till diabetiker eller för att vaccinera personer som är i riskzonen för vissa sjukdomar.

Forskare har studerat möjligheterna att använda plåster med mikronålar för läkemedel och vaccin. Plåstren, stora som fingernaglar, är försedda med rader av mikronålar. När ett plåster sätts på huden penetrerar mikro nålarna ytterhuden, vilket är tillräckligt för att överföra läkemedlet i plåstret till kroppens system.

– Plåster med läkemedel är en gammal produkt, säger Luis Tissone, ansvarig för Life Science på Trelleborg Sealing Solutions i Amerika.

Nikotinplåster är förmodligen det mest kända exemplet. Men för substanser med större molekyler, till exempel insulin, har denna typ av plåster tidigare inte fungerat.

Hudens anatomiska egenheter gör det svårt att ta sig igenom dess ytskikt, hornlagret, som är hudens primära skyddsskikt. Men även överhudsskiktet under hornlagret har en skyddande funktion.

Ingen smärta
Enligt forskning publicerad i tidningen Pharmaceutics är det endast substanser som förmår passera hornlagret och tränga genom båda lagren av överhud (epidermis) som når en persons cirkulationssystem och ger systemisk verkan.

Plåster med mikronålar kan vara lösningen. Luis Tissone förklarar att mikronålarna penetrerar hudens yttre skikt, men inte når smärtreceptorerna och blodkärlen under.

– Man känner ingen smärta eftersom nålarna i plåstret inte når så djupt. Men de når en optimal region strax under för att administrera läkemedel, säger Luis Tissone.

Trelleborg har lång erfarenhet av flytande silikongummi (LSR) som bidrar till att skapa tätningslösningar inom branscher som life science, livsmedelsindustrin och fordonsindustrin. Nu handlar det om att överföra kunskaperna om LSR till mikronålsplåster som ska transportera läkemedel och vacciner.

Försprång gentemot konkurrenterna
LSR i mikronålpålster ger betydande fördelar i fråga om biokompatibilitet. Det är ett trögrörligt material, som inte riskerar att skadliga substanser läcker in i kroppen eller orsakar irritation på huden.

– USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA är på väg att godkänna mikronålsplåster och vi kommer snart att få se många fler sådana produkter, förutspår Luis Tissone.

Faktum är att marknaden för transdermal läkemedelsadministrering, som inkluderar men inte begränsas till mikronålsplåster, värderades till 13,5 miljarder dollar 2013 och förväntas uppgå till 21,7 miljarder dollar 2018, enligt marknadsundersökningsföretaget Micromarket Monitor.

Trelleborg samarbetar med utvecklare och tillverkare för att ta fram tekniskt avancerade komponenter för administrering av läkemedel. Mikronålsplåster är en sådan produkt.

– Trelleborgs förmåga att gjuta LSR-produkter med snäva mått- och renhetstoleranser i serier om miljoner är utan tvekan något som ger oss ett försprång gentemot
konkurrenterna. Vi har hög kompetens när det gäller specialkomponenter i LSR, säger Luis Tissone.

Med dagens tekniska nivå inom utveckling av avancerade mikronålsplåster betraktas LSR som ett användbart transportmedel för läkemedel och som bärare av den mycket precisa mikronålsstrukturen. Båda aspekterna ställer stora krav på tillverkningen. LSR kan dessutom fungera som ett skyddande skikt för mikronålsstrukturen innan den appliceras på huden.

– Att vi har speciell kompetensen inom verktygstillverkning i LSR och processteknik, kombinerat med decennier av erfarenhet kring apparater för administrering av läkemedel, är verkligen något som skiljer oss från konkurrenterna – och det skapar förtroende hos våra kunder, säger Luis Tissone om Trelleborgs LSR-kompetens.

Dessa fördelar kommer sannolikt att göra Trelleborg till en betydande aktör inom den växande marknaden för läkemedelsadministrering.Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com