Tuff slang för aggressiva vätskor

Tuff slang för aggressiva vätskor
Olje- och kemiindustrin efterfrågade en marin slang som kan leda aggressiva kemikalier och samtidigt klara tuffa omgivningar som exempelvis marin miljö. Trelleborg kavlade upp ärmarna och tog fram den unika produktserien Chemiline. 

När olje- och kemiindustrin hanterar extremt rena kemikalier i sina processer är det av yttersta vikt att kringutrustning som slangar inte bryts ner och förorenar kemikalierna. Det skulle äventyra både processen och slutproduktens kvalitet. 

Kemikalierna som hanteras inom dessa sektorer av industrin kan vara mycket aggressiva, som exempelvis MTBE (metyltertiär- butyleter), toluen och xylen. Slangarna som används för transport måste därför vara mycket motståndskraftiga om kemikalierna ska behålla sin höga renhet. 

Eftersom kemikalierna i allmänhet transporteras sjövägen och ska överföras från fartyg till anläggningar på land, måste slangarna dessutom klara den hårda marina miljön.

– Vi fick flera kundförfrågningar om slangar som uppfyllde dessa krav. Vi tog kundernas frågor och krav med oss tillbaka till vår FoU-avdelning, som började utveckla en lämplig lösning, säger Nicolas Landrière, projektledare inom Trelleborg Industrial Solutions.

Utvecklingsarbetet genomfördes av FoU-gruppen i Clermont-Ferrand, Frankrike, och baserades på Trelleborgs beprövade teknik.

– Det fanns redan produkter och tekniska lösningar som kunde läggas till grund för utvecklingen, både när det gällde att motstå havsmiljön och att leda aggressiva kemikalier, säger Nicolas Landrière. 

För att kombinera dessa båda viktiga egenskaper utvecklade FoU-gruppen en ny innertub till en befintlig slang, och resultatet blev serien Chemiline. Slangarna är mycket motståndskraftiga mot kemikalier, med en slät innertub av neutral fluorelastomer (FKM) och en integrerad packning. På så sätt kommer kemikalien bara i kontakt med innertuben, vilket minimerar risken att det kontamineras av kringutrustning. 

Slangen har också utrustats med Trelleborgs kopplingsfria flänskonstruktion, som är helt inbäddad i gummit. Flänsen är kopplad till en armerande struktur, med skikt av stålspiraler och stålringar. Konstruktionen gör slangen flexibel, med lågt böjmotstånd, men samtidigt mycket hållfast mot dragspänning och formstabil. Det uppstår ingen spänningskoncentration i flänsområdet, vilket förbättrar slangens tillförlitlighet. 

Chemiline-slangarna är fullt certifierade enligt GMPHOM 2009 (Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings), som innehåller tekniska rekommendationer och riktlinjer för offshoreslangar.

– Slangarna har genomgått omfattande laboratorietester för att säkerställa deras prestanda i havsvatten, sett till exempelvis åldrande, kemikaliebeständighet, korrosion och låga temperaturer, förklarar David Mayau som är tekniskt ansvarig inom Trelleborg Industrial Solutions.

– Produkterna är i första hand avsedda för olje- och kemiindustrin, men Chemiline-slangarna kan med fördel användas även inom olje- och gasproduktion, där det krävs slangar med tåliga innertuber för omlastning av råolja med hög aromathalt, säger han.  


Chemiline

Trelleborgs Chemiline är en specialutvecklad slang med en slät innertub av FKM för transport av aggressiva kemikalier, som främst används inom olje- och kemikalieindustrin. 

Chemiline-serien tillåter ett nominellt arbetstryck (WRP) upp till 21 bar. Sortimentet omfattar innerdiametrar från 150 millimeter (6 tum) till 300 mm (12 tum). Diametrar på upp till 600 mm (24 tum) kan levereras på begäran. 

Slangarna levereras i längder upp till 12,2 meter (40 fot). I sortimentet ingår både flytande slangar och slangar som kan användas i havet under havsytan. 

Huvudegenskaper:

  • Flexibel och robust konstruktion 
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Överlägsen tätningslösning
  • Kvalificerad enligt GMPHOM 2009Denna artikel har reproducerats från T-Time, Trelleborgs magasin för kunder och intressenter.

För mer information, besök:
www.trelleborg.com/T-Time