Trelleborgs revolutionerande slang i slang losning

Trelleborgs revolutionerande slang-i-slang-lösning (”Hose-in-Hose”) öppnar nya möjligheter för omlastning av naturgas
Cryolines flytande slang-i-slang-lösning för naturgas är först i sitt slag och förbättrar säkerheten, minskar driftskostnaderna och ökar åtkomsten till naturgasbränsle med låga utsläppsnivåer.

Trelleborgs verksamhet som levererar innovativa flexibla sammanfogade slanglösningar för råolja, kemikalier och flytande naturgas till havs, har presenterat Cryolines marknadsomvälvande slang-i-slang-lösning (”hose-in-hose”) för flytande naturgas, vilken kommer att möjliggöra en utökad användning av miljövänlig naturgas, optimera säkerheten vid omlastning, samt medföra betydligt lägre drifts- och leverantörskostnader.

Den kryogeniska flytande slanglösningen gör det möjligt att i grunden förändra omlastning av naturgas från fartyg till land (Ship-to-Shore) för förgasning, kondensering och slutlig lagring, samt för projekt gällande elproduktion från naturgas. Den erbjuder också ett mer användbart och innovativt alternativ till befintliga system för sådana omlastningar, och säkerställer högre säkerhet och driftstandarder genom att man kan välja att ha större avstånd mellan fartygen. Och genom att använda slangar med stor innerdiameter i spannet 400–500 mm har operatören ett större urval av konfigurationer och större flexibilitet, samtidigt som man får ett mindre komplicerat alternativ till traditionella system för att transportera naturgas.

– Som koncern sätter vi en ära i att kunna erbjuda de mest innovativa och högkvalitativa produkterna för att kunna garantera kvaliteten. Det har vi återigen uppnått genom att tänka om när det gäller omlastning av naturgas och utmana status quo. Cryolines slang-i-slang-lösning är en teknologi som i grunden förändrar marknaden, och som gör det enklare och billigare att transportera flytande naturgas. Det lever upp till vår filosofi att vi vill kunna erbjuda kunderna användbara lösningar som förbättrar produktiviteten, skyddar miljön, sparar värdefulla resurser och innebär en verklig skillnad i operatörernas och leverantörernas resultaträkning, säger Gianni Sicuro, globalt ansvarig för Trelleborgs vätskehanteringsverksamhet.

– På dagens utmanande marknader är det viktigt att optimera driftsäkerheten. Trelleborgs kryogeniska flytande slanglösning är den enda lösningen som potentiellt skulle kunna erbjuda upp till 80 procent lägre driftskostnader jämfört med traditionella transportlösningar, vilket innebär betydande besparingar, avslutar Gianni Sicuro.

– Cryolines flytande slanglösning tog över sju år att utveckla och validera, och är den första flytande slangen i sitt slag med den eftertraktade EN1474-2-ackrediteringen. Att klara standarden innebär att vi är en del i omvandlingen av hur naturgas kan hanteras. Den kommer att möjliggöra säkrare omlastning från fartyg till fartyg till potentiellt lägre kostnader, och särskilt på den småskaliga marknaden för flytande naturgas uppfyller den operatörernas önskan att öppna nya marknader på avlägsna platser och få bort behovet av dyr infrastruktur på land. Vi förväntar oss att den här slang-i-slang-lösningen kommer att vara direkt revolutionerande, tillägger Vincent Lagarrigue, produktansvarig inom Trelleborgs vätskehanteringsverksamhet.

– Marknaden har under en tid letat efter ett alternativ för att transportera flytande naturgas till avsides belägna platser. Indonesien har till exempel satt upp ett mål med en elektrifiering till 100 procent fram till 2019, och gasen spelar en viktig roll för att klara detta mål. Med denna slang-i-slang-lösning blir det möjligt, eftersom naturgasen kan transporteras direkt utan behov av infrastruktur som exempelvis pirar, avslutar Vincent Lagarrigue.

Viktiga användningsområden för Cryolines slang-i-slangtransportsystem är bland annat:

Konfiguration för transport från fartyg till land

Den kryogeniska flytande slangen gör det möjligt att i grunden förändra omlastning av gas från fartyg till land (Ship-to-Shore). Avlastning och lastning av naturgas är för närvarande beroende av byggandet av och tillgången till komplex infrastruktur, som en permanent pir med dykdalber, fendrar och lastbommar. Trelleborgs Cryoline flytande slanglösning möjliggör direktkopplingar från fartyg till land, med en installation som potentiellt bara tar ett par dagar, samtidigt som man försäkrar sig om de högsta säkerhetsstandarderna. I och med att Trelleborgs senaste omlastningslösning tar bort de höga kostnaderna för investeringar i infrastruktur, erbjuder den ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till dagens transporter av naturgas.

Konfiguration för flytande överföring från fartyg till land (FSRU)

Cryolines slang-i-slang-teknik erbjuder också ett mer hållbart och innovativt alternativ till befintliga system för gasomlastningar från fartyg till fartyg (ship-to-ship) och säkerställer högre säkerhet och driftstandarder genom att man kan välja att ha större avstånd mellan fartygen både vid omlastningen från fartyg till fartyg och vid omlastningar i tandem. Med Trelleborgs flytande kryogeniska slangar kan fartygen förtöjas så långt som 300–500 meter från lagringsenheten, vilket möjliggör omlastningar mellan fartyg på djupare vatten även under de mest utmanande omständigheter.

Konfiguration vid transporter mellan fartyg

Cryoline-slangarna kommer att finnas tillgängliga med större innerdiameter i dimensionerna 400–500 mm. Det kommer att erbjuda operatörerna ett större urval av konfigurationer och större flexibilitet, samtidigt som man får en mindre komplicerad ersättningsprocess jämfört med traditionella system för gasomlastningar mellan fartyg. Vid omlastningar mellan fartyg behöver man till exempel bara använda tre av Trelleborgs 400 mm Cryoline-slangar, i stället för tio 200 mm-slangar, vilket minskar hanteringstiderna med upp till 60 procent.

Under utvecklingen av Cryolines slang-i-slang-teknik testades flera fullskaliga slangprototyper framgångsrikt både under statiska och dynamiska omständigheter vid Trelleborgs forsknings- och utvecklingsanläggningar för slangar i Clermont-Ferrand i Frankrike. De flesta testerna gjordes under kryogeniska omständigheter vid -196 °C/ -321 °F, och där kunde dessa flytande slangar visa prov på sin förmåga till utmattningshållfasthet även under de farligaste förhållanden. 
För mer information, besök:
www.trelleborg.com/en/fluidhandling


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder