Trelleborgs nya polyuretanmaterial uppfyller framtidens standarder

Trelleborgs nya polyuretanmaterial uppfyller framtidens standarder
Trelleborg Sealing Solutions lanserar sina nya polyuretanmaterial, Zurcon® Z53 och Zurcon® Z54, som uppfyller de uppdaterade miljökraven i EU-förordningen REACH som träder i kraft i november 2017. Dessutom uppfyller de kundernas krav på höga drifttemperaturer.

REACH är en EU-förordning om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Zurcon® Z53 och Zurcon® Z54 har tagits fram under en lång cykel av forskning och utveckling för att uppfylla EU-kommissionens stränga krav på ämnen som är förbjudna, om inte undantag gäller eller tillstånd har beviljats.  

– Trelleborg är stolta över att ligga i täten när det gäller att följa kommande standarder och lagstiftning, och sitter i styrelser och utskott i ett flertal normeringsorgan. Att uppfylla REACH-förordningen är oerhört viktigt för tätningar av polymerer och elastomerer. I synnerhet respekterar vi förordningens målsättning att skydda människor hälsa och miljön från kemikalier – en filosofi som stämmer perfekt överens med Trelleborgs målsättning att våra produkter ska täta, dämpa och skydda, säger Thomas Larsen, materialutvecklingsingenjör på Trelleborg Sealing Solutions.

Zurcon® Z53 och Zurcon® Z54 ska ersätta de välkända Zurcon® Z51 och Zurcon® Z52 som förstahandsvalet till rörliga tätningar som används i krävande pneumatiska, hydrauliska och roterande tillämpningar, exempelvis de tuffa förhållande som råder för mobilkranar, entreprenadmaskiner och gruvdrift. 


Materialen har alla de goda egenskaper som utmärker Trelleborgs polyuretanserie Zurcon®, nämligen tålighet och styvhet samt slitstyrka och har samma användningsegenskaper som de material de ersätter. Högsta drifttemperatur för Zurcon® Z53 och Z54 har dessutom höjts med +20 °C i vatten och vattenbaserade vätskor, från +40 °C till +60 °C. 

För mer information om den planerade övergången från Zurcon® Z51 och Z52 bör användarna kontakta sin lokala återförsäljare av Trelleborg Sealing Solutions.

 För mer information, besök: 
http://www.tss.trelleborg.com/Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder