Trelleborgs årsredovisning vinner prestigefullt pris

Trelleborgs årsredovisning vinner prestigefullt pris

Trelleborgs årsredovisning för 2014 har av Finforum erhållit det prestigefulla priset ”Bästa Redovisning” i kategorin Large Cap.

Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information arrangeras årligen tävlingen Bästa Redovisningen. Juryn har detta jubileumsår sammanträtt för femtionde gången och den har bedömt samtliga årsredovisningar från svenska aktiebolag noterade på Nasdaq Stockholm.

Motiveringen till priset lyder “Trelleborg har lyckats presentera en jämn och mycket bra årsredovisning utan några egentliga dalar. Ett enkelt val för juryn.”

– Priset är ett välkommet erkännande för det jobb vi lägger ner att göra en rapport som är transparent och enkel att läsa, säger Karin Larsson som är projektledare för årsredovisningsarbetet på Trelleborg.

Finformum består av FAR, Sveriges Kommunikatörer, Nasdaq Stockholm och Sveriges Finansanalytikers Förening.