Trelleborg startar produktion på ny anläggning inom flyg

Trelleborg startar produktion på ny anläggning – stöder den marknadsledande positionen inom flyg

När Trelleborg påbörjar produktion i en ny anläggning i Condé sur Noireau, i Frankrike, befäster Trelleborg Sealing Solutions sin position som marknadsledande inom tätningar för flygplan i Europa. Samtidigt harmoniseras affärsområdets tillverkning, tekniksupport och säljorganisation för att bättre återspegla flygverksamhetens internationella karaktär.

Trelleborg Sealing Solutions nya anläggning är totalt 3 500 kvadratmeter stor, och kommer att ha cirka 100 anställda chefer och medarbetare med hög kompetens. Totalt kostar anläggningen cirka fem miljoner euro och investeringen har finansierats av Trelleborg i samarbete med det franska departementet Calvados samt städerna i Condé-distriktet. Produktionsanläggningen ersätter en befintlig anläggning i området.

– Efterfrågan på högpresterande tätningslösningar är gynnsam inom flygindustrin. Denna anläggning blir en effektiv resurs för våra befintliga och framtida kunder inom flygsegmentet. Valet att behålla produktionen i Frankrike visar på Trelleborgs åtagande för landets flygindustri, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Namnet på Trelleborg Sealing Solutions nya, harmoniserade globala flygorganisation blir Global Marketing Aerospace, och den nya organisationen kommer att fungera som ett centrum för lösningar från mer än 15 produktionsanläggningar inom Trelleborg Sealing Solutions, med fokus på produktion för flygsegmentet. På lokal nivå samarbetar engagerade tekniker och ingenjörer med kundernas designteam medan logistikansvariga samordnar leveranserna världen över.

– Vi har sett en tydlig trend då våra kunder inom flygområdet blir färre men större, i och med sammanslagningar och förvärv. Med tanke på att vi vet att produktionen kan ske i ett geografiskt område medan det tekniska arbetet äger rum i ett annat, har vi organiserat vår marknadsföringsstruktur på området så att den återspeglar detta faktum. Det är viktigt att våra lokala ingenjörer och tekniker, som sitter inne med expertkunskaperna, kan arbeta tillsammans med kundernas tekniker och ingenjörer på deras eget språk. På det viset kan vårt internationella logistiknätverk säkerställa leveranser från våra produktionsanläggningar världen över, när och där de behövs, och leverera komponenter som överensstämmer med alla gällande flygstandarder, säger Michel Prouff, chef för Global Marketing Aerospace.

Trelleborg Sealing Solutions har mer än 60 års erfarenhet från flygindustrin och använder denna kunskapsbas för att tillhandahålla optimala tätningslösningar för varje enskilt användningsområde, vilket garanterar allt från en lång livslängd till att minimera det planerade underhållet och maximera flygtiden.

Global Marketing Aerospace har strukturerats för att erbjuda ett gemensamt inköpsställe för elastomer- eller plasttätningar för flygområdet. Organisationen har stöd från en stark forsknings- och utvecklingsavdelning samt den egna tillverkningen av komponenter som uppfyller samtliga kvalitetskrav och processtandarder för flygområdet. Avancerade leveranslösningar kan anpassas efter vad kunden behöver, som exempelvis att produkterna märks och förpackas enskilt, delmontering och DLF (Direct Line Feed).


 

För mer information, besök:
www.tss.trelleborg.com/


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder