Trelleborg levererar trossfritt automatiserat fortojningssytem till Langnas hamn

Port-of-Langnas
Trelleborgs kommer att leverera sitt trossfria förtöjningssystem AutoMoor till kajplatserna i Långnäs Hamn där internationella kryssningsfartyg och inrikes ro-ro-fartyg lägger till. Hamnen Långnäs ligger i Ålands skärgård, cirka 30 km från Mariehamn, och anlöps av den intensiva färjetrafiken mellan Sverige och Finland via Åland. AutoMoor, som utvecklats under flera år i samarbete med kunder och som nyligen framgångsrikt testats i hamnen i Melbourne, Australien, använder smart teknik för att möjliggöra snabbare angöring och förbättra säkerheten i hamnarna.
– I Långnäs har vi uppemot 3 000 fartygsförtöjningar per år. De flesta är några av världens mest avancerade kryssningsfärjor med storlekar från 34 000 GT till 66 000 GT och de är mellan 165 och 230 meter långa. Eftersom det är en hög volym för bara en kaj var det viktigt för oss att uppgradera båda kajerna i hamnen för att säkerställa att vi skulle kunna bibehålla den intensiva fartygstrafiken. Mot bakgrund av detta var det viktigt att det vid uppgraderingen av hamnen infördes automatiska förtöjningssystem för att underlätta snabb, säker och tillförlitlig förtöjning, säger Ronny Eriksson, vd för Långnäs Hamn. 

Automoor använder sig av vakuumteknik för att snabbt angöra och säkra fartygen vid kaj; detta gör att fartygsrörelserna minskar och systemet övervakar också hela tiden alla påfrestningar på fartyget vid kajen. Operatören får på detta sätt information i realtid för att kunna optimera den dagliga verksamheten i hamnen och terminalen. Det minimerar också personalinsatserna, vilket minskar risken för mänskliga misstag och förbättrar säkerheten.

Trelleborgs Automoor T40 Twin Arm har utvecklats specifikt för hamnen i Långnäs. Två förtöjningsarmar kan tillsammans eller var för sig på ett flexibelt sätt förtöja olika fartyg oberoende av skrovprofil. Detta gör att hamnarna kan ta emot ett större antal fartygstyper. AutoMoor T40 Twin Arm är ett smidigt system som kan installeras på begränsade utrymmen, till exempel mellan traversspåren och kajkanten. 

– Tack vare att vi använder AutoMoor i Långnäs kan rederier som Viking Line, TallinkSilja och Finnlines hantera personalens vilotid mer effektivt vilket minskar personal- och driftskostnaderna ombord. Trelleborg har verkligen uppfyllt våra förväntningar med sitt Automoor-system, och jag är helt säker på att det kommer att visa sig värt pengarna när vi optimerar förtöjningsverksamheten på kajen framöver, tillägger Ronny Eriksson.

– AutoMoor minimerar eventuella driftstopp genom att minska den effekt som passerande fartyg har på förtöjda fartyg. När man använder förtöjningstrossar kan operatörerna vara tvungna att avbryta verksamheten, vilket kostar tid och pengar i form av förseningar. i lastning och lossning. Användandet av ett automatiserat förtöjningssystem som dämpar fartygsrörelserna och gör att man kan få till stånd en effektiv lastning och lossning under långt fler olika förhållanden kan få stor påverkan på effektiviteten, säger Richard Hepworth, affärsenhetschef för Trelleborg Marine Systems.

– Vi är glada att ha fullgjort denna milstolpe som är ett resultat av ett långt samarbete med hamnen i Långnäs. Tack vare Trelleborgs AutoMoor – ett förtöjningssystem som utnyttjar den allra senaste tekniken – är vi övertygade om att Långnäs, som ofta är först med det senaste i branschen, kommer att uppleva stora fördelar med tanke på den stora mängd fartyg de tar emot, avslutar Richard Hepworth.

AutoMoor kan också hjälpa hamnar och terminaler att bli mer miljöeffektiva eftersom fartygen kan förtöjas på under en minut och lossas på 30 sekunder. Detta minskar fartygens hamntider och sänker tiden då bogserbåtar krävs, vilket minskar utsläppen totalt.

Trelleborgs AutoMoor-lösning utgör en del av bolagets portfölj SmartPort. SmartPort klarar av det kritiska gränssnittet mellan fartyg och hamn, på land och till sjöss. Det länkar samman hamnverksamheterna och gör det möjligt för operatörer att analysera resultaten och använda informationen för att fatta bättre beslut. Systemet omfattar hjälpmedel som fendrar, förtöjningsutrustning, övervakning av fartyg samt navigationssystem, som stöds av molntjänster och Internet of Things (IoT)-teknik.
 För mer information om Trelleborgs besök: www.trelleborg.com/marine-and-infrastructure

 

Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com