Trelleborg investerar ytterligare i Bulgarien

Trelleborg investerar ytterligare i avancerad teknik för formsprutning av flytande silikon i Bulgarien

Trelleborg Sealing Solutions visar sitt engagemang för utveckling av en global tillverkningsstruktur när det gäller formsprutning av flytande silikongummi (LSR) med ytterligare investeringar till stöd för tekniken vid sin LSR-anläggning i Pernik, Bulgarien. Anläggningen som är ISO 22000-certifierad för livsmedelssäkerhet kommer att fokusera på applikationer till framställning av livsmedel med höga hygienkrav.

I april i år utnyttjade Trelleborg en option att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Trelleborg Sealing Solutions verksamhet för LSR i Bulgarien. Den här senaste investeringen kommer att öka produktionsytan med 150 procent samtidigt som utrymmet för formverktyg kommer att fördubblas. Denna expansion kommer att möjliggöra framtida tillväxt inom sektorn små- och medelstora tekniska LSR-projekt, särskilt övergjutna detaljer för områdena livsmedel, spädbarnsvård, sanitet samt industri- och fordonselektronik. En markant större yta är dedikerad verksamhet enligt de strängare hygienkraven från livsmedelsindustrin.

Fortsatta investeringar
- Vår investering i Bulgarien följer betydande investeringar i Stein am Rhein, Schweiz och i Northborough, USA. Investeringen är en del av Trelleborgs strategi att stärka sina positioner inom utvalda attraktiva marknadssegment, säger Ursula Nollenberger, produktchef för komponenter i flytande silikongummi.

- Silikongummi är ett specialiserat material som bara står för två procent av den totala marknaden för gummi. Det avancerade LSR-segmentet representerar för närvarande ungefär 15 procent av den silikonproduktionen. Vi ser dock en exponentiell tillväxt, särskilt inom högteknologiska områden där tekniken kan möta de tillverknings- och konstruktionstekniska utmaningar som kan uppkomma i komplexa applikationer, fortsätter Ursula Nollenberger.

Specialiserad produktion
- Som verksamma inom det här framväxande segmentet är Trelleborg Sealing Solutions en världsledande företrädare för precisions- och tvåkomponentstillverkning i LSR. Komplexa geometrier, inklusive multikomponenter, tillverkas på våra strategiskt placerade tillverkningsanläggningar på samma konsekventa sätt och enligt samma processer runt om i världen, avslutar Ursula Nollenberger.

Trelleborg Sealing Solutions anläggning i Pernik, Bulgarien, är en av tre anläggningar där man har specialiserat sig på formsprutning av flytande silikongummi (LSR). Som komplement till fabriken i Pernik finns även de strategiskt placerade anläggningarna i Stein am Rhein, Schweiz och Northborough, Massachusetts, USA.För mer information, besök:
www.tss.trelleborg.com/


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder