Trelleborg investerar i toppmodern produktion for tatningslosningar i Danmark

Trelleborg investerar i toppmodern produktion för tätningslösningar i Danmark
Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions beslutat att investera i en ny och toppmodern produktionsanläggning för tätningslösningar i Danmark. Affärsområdet omlokaliserar därmed sin nuvarande tillverkningsanläggning i landet. Syftet med flytten är att utöka den befintliga kapaciteten och att förändra både framtida tillverkningsprinciper och tekniker för ytterligare lönsam försäljningstillväxt. Investeringen är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 

– Den danska verksamheten är en av våra globalt sett mest betydelsefulla. Där finns engagerade medarbetare och en produkt- och materialportfölj som innehåller förstklassiga lösningar till de mest krävande tätningsbehoven inom industrier som fordon, flyg och förnybar energi. Den nya produktionsanläggningen kommer att vara högautomatiserad och drivas enligt lean production-principer. Den kommer att bidra till bättre affärer och avancerad teknisk support för våra kunder, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Produktionen flyttas till en ny anläggning nära den nuvarande i Helsingör, Danmark. Trelleborg investerar totalt omkring 120 MSEK under perioden 2017-2020. Investeringen för innevarande år ligger inom den sedan tidigare kommunicerade investeringsramen för 2017. Produktionen i den nya anläggningen beräknas kunna starta i början av 2020.För mer information, besök:
http://www.tss.trelleborg.com/Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder