Trelleborg inleder samarbete med Synertec för att effektivisera överföring av flytande naturgas

Wheatstone-Project
Trelleborg och det ledande australasiatiska tekniska konsultföretaget Synertec har tillkännagett ett strategiskt samarbete för att uppfylla den globala efterfrågan på mer exakt och effektiv ägaröverföring av flytande naturgas. Enligt det nya avtalet ska Trelleborg återförsälja Synertecs branschledande system för ägaröverföring av flytande naturgas i sitt globala försäljningsnätverk.
Ägaröverföring av flytande naturgas, det vill säga överföringen av ägarskapet av flytande naturgas från en organisation till en annan, har länge inneburit ekonomiska risker på grund av stora osäkerheter vid traditionell tankmätning. Kvantiteten faktureras i enheter av överförd flytande naturgas baserat på en beräkning av volym, densitet och bruttovärmevärde. Felaktigheter i mätningen har dock en avsevärd ekonomisk effekt för både exportörer och importörer. Som ett exempel kan ett fel på enbart 1 procent i överförd flytande naturgas leda till en stor intäktsförlust på grund av en snedfördelning under överföringen.

Synertecs automatiserade ägaröverföring av flytande naturgas är certifierad enligt ISO 6974, ISO 8943 och GIIGNL (2017) och säkerställer en exakt mätning av överförd flytande naturgas, eliminerar risken för stora ekonomiska förluster i branschen och behovet av omfattande laboratorietester. Överföringssystemet har fått stor framgång bland många uppmärksammade flytande naturgasprojekt runt om i Australasien, och är en modul monterad på medar som passar för alla applikationer för flytande naturgas. 

– Med mer kapacitet för flytande naturgas för varje år ser vi ett ökat behov av inte bara storskaliga transporter med fartyg utan också av fler FSRU-applikationer (flytande överföring från fartyg till land), och naturligtvis en ökad användning av flytande naturgas som fartygsbränsle. Alla dessa applikationer har ett centralt, gemensamt krav: säker, effektiv och punktlig överföring av flytande naturgas från ett tanksystem till ett annat, säger Richard Hepworth ansvarig för Trelleborgs verksamhet inom marina system.

– En central, avgörande faktor för att uppnå det är övergången mellan fartyg och hamn, på land och till havs – ett område som Synertec, precis som Trelleborg, är specialiserat inom. Övergången mellan fartyg-till-kust kräver att vi inom branschen samverkar och tillämpar alla våra kunskaper och färdigheter som tekniker och innovatörer för att lyckas, vilket är exakt vad vårt strategiska samarbete med Synertec syftar till.

– Det finns tydliga synergieffekter mellan de båda bolagen, allt från våra kombinerade tekniska expertkunskaper till vårt gemensamma mål att förbättra övergången, vilket är avgörande för att stödja affärsmodellen i varje enskild överföring. Genom samarbetet med Synertec kan vi ge våra kunder runt om i världen en förbättrad överföring av flytande naturgas som gör exakt detta, tillägger Hepworth.

– Vi har byggt upp ett gott anseende runt om i Australasien och nu ser vi fram emot att med hjälp av Trelleborgs globala räckvidd möta den globala efterfrågan på mer exakt och effektiv ägaröverföring av flytande naturgas, säger Michael Carroll, VD för Synertec.

 

För mer information, besök:
www.trelleborg.com/en/marine-and-infrastructure


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com