Trelleborg i samarbete med CCCC Fourth Harbor Engineering

Trelleborg-CCCC-MoU
Trelleborg har undertecknat en avsiktsförklaring med Fourth Harbor Engineering, en av Kinas största institutioner för infrastruktursanläggningar och dotterbolag till statsägda China Communications Construction Company (CCCC).
Avsiktsförklaringen bekräftades under en undertecknandeceremoni på Kinas internationella importmässa CIIE som hölls på The National Exhibition and Convention Center, Shanghai, Kina i november.

Inom det nya strategiska samarbetet kommer båda parter att gemensamt utföra omfattande forskning och utveckling kring polymertätningssystem som stöd för Kinas allt mer krävande tunnelprojekt. Avtalet kommer också eventuellt att innebära att Trelleborgs branschledande tunneltätningssystem levereras till Fourth Harbor Engineerings kommande tunnelprojekt, däribland ShenZhong Link och Dalian Bay Immersed Tunnel. 

När ShenZhong Link är färdigställd kommer den att bli världens bredaste sänktunnel och av ungefär samma längd som den nyöppnade Hongkong-Zhuhai-Macau-tunneln, där Trelleborgs packningar Gina och tätningar Omega används mellan tunnelns sektioner. När den 5 140 meter långa sänktunneln Dalian Bay Immersed Tunnel är klar kommer den att bli världens näst längsta sänktunnel. 

– Med tanke på de allt mer komplexa och krävande tunnelprojekten runt om i Kina och andra länder är det avgörande med samarbeten i hela leverantörskedjan och mellan olika branscher. Genom att föra samman de båda organisationerna kan vi dra nytta av det bästa från båda bolagen. Vi ser fram emot att ha ett nära samarbete med Fourth Harbor Engineering och lära oss mer av dem om vad vi bör fokusera på i vår produktutveckling för att bäst uppfylla behoven i de allt mer komplexa och krävande tunnelprojekten runt om i Kina och andra länder, säger Ruud Bokhout, försäljnings- och marknadsdirektör för infrastrukturprojekt på Trelleborg.

– Med Trelleborgs unika globala erfarenhet av att framgångsrikt konstruera och leverera tätningssystem till många av världens mest utmanande tunnelprojekt tvekade vi inte att underteckna denna avsiktsförklaring med Trelleborg – det var en naturlig vidareutveckling av vår befintliga affärsrelation, säger Dai Liyun, tillförordnad direktör för Fourth Harbor Engineering.För mer information om Trelleborgs tätningssystem för tunnlar, besök: http://www.trelleborg.com/en/engineered-products/markets--and--applications/infrastructure--expertise/tunnels 
 

Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com