Trelleborg förser Prelude FLNG med smarta lösningar

Trelleborg förser Prelude FLNG med smarta lösningar
Trelleborg har levererat en serie marina produkter till Shells anläggning Prelude FLNG (Floating liquefied natural gas (FLNG)), den största havsbaserade anläggning som någonsin byggts. Prelude, som är 488 meter lång, 74 meter bred och byggd av över 260 000 ton stål, ska användas för att utvinna och hantera flytande naturgas (LNG) från ett område i nordvästra Australien. 

Trelleborg har levererat sin tekniska plattform SmartPort till Prelude. 

– Vi är mycket nöjda med att vår lösning SafePilot, SSL, ESL och radio-ESD för kondenserad tandemavlastning har använts på Shells Prelude FLNG. Vi är oerhört stolta över att vara delaktiga i ett projekt av den här omfattningen och prestigen. De levererade produkterna ingår i vårt produktutbud SmartPort som står för en branschledande teknik som möjliggör kommunikation och informationsutbyte i realtid när fartyg angör plattformen och under överföringen av bland annat LNG, säger Richard Hepworth som leder verksamheten inom marina system på Trelleborg Offshore & Construction.

Till stöd för processdriften på Prelude har Trelleborg levererat sitt branschledande system Ship Shore Link (SSL) för överföring av LNG från plattformen till angörande LNG-fartyg. För att genomföra detta levererades ett fullskaligt landbaserat SSL-system. Dessutom tillhandahöll Trelleborg också Electrical Shutdown Link (ESL), mer allmänt känd som SIGTTO-länk, för överföring av gasol (LPG) och en ny radio-ESD-länk som utvecklats i samarbete med Shell. Den används i kombination med flytande slangar för tandemöverföring av naturgaskondensat som produceras som en del av LNG-produktionen.

Till stöd för den marina driften på Prelude har Trelleborg levererat navigationssystemet till Prelude. Systemet är utformat för en nära övervakning av FLNG-anläggningens relativa rörelser och fartygen under angöring, anläggnings- och förtöjningsfasen i sidled samt anläggnings- och förtöjningsfasen i tandem. Fartygens data för rörelse och position mäts av en differentiell GPS (DGPS) / Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) med hjälp av RTK-baserade mobila GPS-mottagare (PPU) som är installerade på LNG-fartygets brygga.  


Den mobila GPS-mottagaren är en helhetslösning med inbyggda rullnings- och stampningssensorer. Enheten CAT III är snabb och enkel att installera, eftersom den bara omfattar två GPS-antenner och GPS-mottagaren sätts på automatiskt när antennerna dras isär.

FLNG-anläggningens data för rörelse och position mäts av Motion Reference Unit (MRU) och DGPS/GLONASS RTK-baserade basstation på FLNG-anläggningen. Basen och upp till fem GPS-mottagare är kopplade via en egen frekvens i UHF-bandet.

Offshoreverksamhet kräver angöring med precision, mjukvara för övervakning och förtöjning för den havsbaserade olje-och gasindustrin. Genom systemet SafePilot har lotsen, befälet, bogserbåtsoperatören och kontrollrummet samtliga tillgång till korrekt och oberoende information i realtid av de relativa positionerna och rörelserna mellan de olika objekten och tankfartygen i operationen. Trelleborgs programvara för offshore har kapacitet att visa alla objekt och tankfartyg samtidigt på en enda skärm.

Trelleborgs lösningar SSL och SafePilot ingår i bolagets produktportfölj SmartPort. SmartPort är Trelleborgs svar på behovet av en standardiserad metod för insamling och lagring av data. Det är en teknisk plattform som kopplar ihop hamnaktiviteter, gör att användarna kan analysera hur effektivt utrustningen används och tillämpa datainsikter för att förbättra det dagliga beslutsfattandet.
För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/en/marinePresservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder