Trelleborg forbattrar sakerheten vid nya Sverdrup-oljefaltet

Trelleborg förbättrar säkerheten vid nya Sverdrup-oljefältet

Trelleborgs offshoreverksamhet har erhållit ett kontrakt att leverera lösningar inom termisk isolering, korrosionsskydd och passivt brandskydd för användning på det nya oljefältet Johan Sverdrup i Nordsjön utanför Norges kust.

Kontrakt har slutits mellan Kvaerner och Trelleborgs offshoreverksamhet i Norge, och omfattar leverans av Trelleborgs Vikotherm™ R2 termiska isoleringsbeläggning för 12 stigarledningar. Dessutom ska Trelleborg leverera korrosionsbeläggning för styrdelen på 195 stigarledningar, 40 sänkbrunnar och 15 J-rör.

Kvaerner har i och med detta kontrakt kunna minska antalet leverantörer av de produkter som krävs för att uppfylla kraven på isolering, korrosionsskydd och brandskydd, vilket förväntas ge betydande tidsvinster och besparingar under projektets hela livscykel. Trelleborgs produktion kommer att påbörjas på dess anläggning i Krokstadelva under september 2015, och pågå fram till maj 2016.

Johan Sverdup-oljefältet 
– Vi har haft ett nära samarbete med Kvaerner under tidigare projekt, men vi tar aldrig några avtal för givet. Därför blev vi mycket glada när vi fick beskedet att vi hade tagit hem projektet för Johan Sverdup-oljefältet, och vi ser fram emot att arbeta med Kvaerner under de kommande månaderna, säger Ben Erik Jansen, Business Group Director för Trelleborgs offshoreverksamhet i Norge.

Trelleborgs Vikotherm™ R2-gummi är kemiskt resistent mot de flesta nedbrytande vätskor och mot gaser, saltvatten, ozon, och UV-strålning. Samtliga av dessa nedbrytande ämnen förekommer ute till havs. Materialet kan hantera de skiftande temperaturförutsättningarna inom verksamheten, från -49°C till +155 C.

Den högpresterande gummibaserade kompositen isolerar och skyddar jumper, grenrör, stigarledningar, rörledningar, flytlinje, utrustning och andra strukturer i havsdjupen. Materialet har utformats för att klara minst 30 år, och kräver inget underhåll. Därmed behövs inget bytas ut eller korrigeras senare. Det är praktiskt taget omöjligt att trycka ihop och är resistent mot både havsvatten och påverkan, och klarar både höga och låga temperaturer samtidigt som det erbjuder korrossionsskydd samt mekaniskt skydd.

Branschengagemang 
Trelleborgs offshoreverksamhet i Norge har levererat ett brett utbud av gummibaserade produkter och lösningar sedan 1896. Bolaget började leverera korrosionsskydd åt oljeindustrin 1972, och under 1986 skedde den första leveransen av termisk isolering till Oseberg-oljefältet i Norge.

Efter brandkatastrofen 1989 på den brittiska oljeplattformen Piper Alpha började Trelleborg samarbeta med Hydro och Saga Petroleum (nu: Norsk Hydro) för att utveckla ett nytt slags brandskydd i gummi, för användning på stigarledningar i den så kallade supralittorala zonen (”stänkzon”). Sedan dess har Trelleborg’s Firestop™-teknologi utvecklats ytterligare och därmed även utbudet av lösningar inom brandskydd för olje- och gasmarknaden.För mer information, besök:
www.trelleborg.com/en/offshore


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder