Trelleborg far kontrakt pa tatningar till nya marieholmstunneln

Trelleborg får kontrakt på tätningar till nya Marieholmstunneln

Trelleborg har valts som leverantör av tätningar till nya Marieholmstunneln i Göteborg. Vägtunneln byggs som en sänktunnel och tunnelelementen kommer sedan att placeras i en muddrad ränna. 

Tunneln är nästan 500 meter lång, och ligger på 28 meters djup, under Göta älv. Samriskbolaget som ansvarar för konstruktionen och anläggningen valde Trelleborg för detta uppdrag. Züblin Scandinavia ABs civilingenjörer samt muddrings- och marinexperterna på Boskalis B.V. har tidigare samarbetat med Trelleborg och det var framgångarna vid tidigare gemensamma projekt som avgjorde saken, samt Trelleborgs beprövade stabilitet, höga flexibilitet och det faktum att bolagets tunneltätningar visar på lång livslängd.

 – Våra Gina- och Omega-tätningar används mellan tunnelelementen i sänktunneln och vid fogarnas vattenlås för att förhindra vattenintrång på grund av det yttre vattentrycket. Våra tätningar ger högsta möjliga tätningsprestanda samtidigt som de också fördelar den hydrostatiska belastningen och rörelserna mellan tunnelns ändar till följd av sättningar i marken, betongkrypning och temperatureffekter, säger Andre de Graaf, Sales Manager Infrastructure, inom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction.

Tunneln byggs för Trafikverket, med målet att förbättra trafiksituationen i Göteborg genom att leda trafiken förbi motorvägstunneln till E6, E45 och E20.

 – Tunnelns yttre betongstruktur är 30 meter bred och 10 meter hög, så vi behöver ett heltäckande tätningssystem som klarar de här kraven på 28 meters djup. Vi vet att Trelleborgs produkter har utmärkta egenskaper, och bolagets samlade expertis har under projektets gång kunnat bidra med värdefullt stöd, säger Carsten Bahl, teknikchef på Züblin Scandinavia AB.

Vägtunneln har tre filer i varje riktning. Trafiken in och ut ur tunneln kommer att gå genom två ”rör”, och dessutom finns det en separat servicetunnel som kan nås från båda hållen.

Bygget påbörjades under första halvåret 2016 och beräknas vara klart i oktober 2020.För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/engineered-products


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder