Trelleborg erhaller kontrakt for floatover

Trelleborg erhåller kontrakt för floatover-lösningar till vindkraftparken BorWin3

Siemens/Petrofac-konsortiet har tilldelat Trelleborg kontraktet för sin första floatover-installation i den havsbaserade vindkraftsparken BorWin3. Omriktarstationen för högspänd likström (HVDC) kommer att ligga knappt 10 mil från den tyska kusten i Nordsjön.

Siemens tillhandahåller tekniken för HVDC-överföringen, medan samarbetspartnern i konsortiet, Petrofac, ansvarar för anläggningen och installationen av plattformen.

 – BorWin3 blir den tredje vindkraftsparken som använder floatover-teknik för omvandlingsstationen, så det är inte bara ett betydelsefullt projekt för Trelleborg, utan en vägvisare för hela branschen. För att installera den 18 500 ton tunga överbyggnaden på den underliggande strukturen, har vi anlitats för att tillhandahålla sex kopplingsenheter för benen, och samma antal däckstödsenheter, säger Vincent Tan, Sales & Marketing Manager inom Trelleborgs Offshore & Construction.

Trelleborgs kopplingsenheter mellan överbyggnad och ben, LMU i dagligt tal, gör det möjligt med så kallad floatover-överföring, genom att de krafter som skapas vid överföringen dämpas. LMU-enheterna består av stålkonstruktioner med elastomerkuddar. Under sammankopplingsprocessen tar LMU-enheterna upp de statiska och dynamiska belastningarna från överbyggnaden samt de horisontella krafter som orsakas av vågor. Monterade LMU-enheter kan installeras antingen på överbyggnaden eller på den underliggande strukturen. På den pråm som transporterar plattformens överbyggnad ut till anläggningen till havs finns dessutom däckstödsenheter, DSU. DSU-enheterna motverkar eventuella destabiliserande effekter vid ogynnsamma väderförhållanden och hård sjögång under transporten.

Omvandlingsstationen klarar att överföra 900 MW vindkraft, vilket motsvarar den årliga elanvändningen från en miljon tyska hushåll. Tillverkningen av LMU- och DSU-enheterna startar direkt på Trelleborg, med leverans 2018. Hela projektet ska vara slutfört 2019.För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/engineered-products


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder