Titthålskirurgi under jord

Hongkong-from-above
Schaktfri rörrenovering, i stället för den traditionella metoden ”gräv, kapa och byt ut”, är en idealisk lösning för att reparera rörledningsnät i storstäder. Det sparar tid och pengar, stör trafiken mindre och minskar utsläppen.

Asien-Stillahavsområdet är världens största och mest diversifierade marknad för vatteninfrastruktur. Ett vanligt problem i hela regionen är åldrande rörledningar och ökande vattenläckage. I Australien och Nya Zeeland närmar sig en stor del av infrastrukturen slutet av sin 50-åriga livslängd. Samtidigt gör befolkningstillväxten och klimatförändringarna situationen än svårare.

 

Varje år förlorar Australiens största stad, Sydney, cirka 47 miljarder liter dricksvatten i form av läckage — cirka 52 olympiska simbassänger om dagen — och upplever en kraftig ökning av antalet ”akuta” läckor. Med allt vanligare förekommande långa perioder av torka utsätts kommunens vattenförsörjning för extrem belastning. Hela systemet behöver bli mera robust.

 

I Nya Zeeland uppskattas det att mer än hälften av rörledningarna i huvudstaden Wellington behöver bytas ut under det kommande decenniet, till en kostnad av omkring 400 miljoner USD.

 

I många stora asiatiska städer är det ett svinn på upp till 40 procent av dricksvattnet på grund av läckage innan det når konsumenternas kranar, jämfört med 20 procent i många städer i Europa och USA. Vattenförlusterna har flera orsaker, bland annat rörsystemens komplexitet och kvalitet. Det är ett kostsamt och växande problem för såväl vattenleverantörer som ägare av rörledningar.

 

När ett dricksvattenrör läcker hittar det utströmmande vattnet ofta en väg under jord, där det absorberas i en process som kallas exfiltrering. Förutom förlusten av värdefullt dricksvatten kan rören förorenas genom infiltrering av substanser från omgivande mark, till exempel från gödningsämnen och från defekta eller felaktigt förlagda dagvattenledningar.

 

Ett defekt rör kan utsättas för rotinväxt, sedimentfyllning eller brott. Kontinuerligt vattenläckage sköljer bort den omgivande jorden, vilket kan leda till rörhaveri, kollaps av vägunderbyggnader och översvämning.

 

I högtrafikerade stadskärnor blir det allt svårare att komma åt komplex underjordisk infrastruktur med traditionella schaktmetoder.

 

— Det är svårt att föreställa sig allt som döljs under körbanan på en vanlig stadsgata. Det är stamledningar för vatten och gas, elkablar, avloppsledningar, och förmodligen även fiberoptiska kablar som korsar varandra på olika nivåer. Ju tätare befolkning desto mer underjordisk infrastruktur. För att inte tala om allt som är installerat på marknivå. Faktum är att det i de flesta städer helt enkelt inte finns något fysiskt utrymme för att schakta och lägga nya rör, säger William Wong, ansvarig för affärsutveckling för Trelleborgs rörtätningar i Asien-Stillahavsområdet.

 

Tiden är också en viktig faktor, eftersom det kan ta många månader att gräva upp en enda vattenledning och att stänga av gator orsakar stora störningar för företag och invånare. Men det finns en lösning. 

 

— Genom att välja schaktfri rörreparation i stället för traditionell grävteknik blir arbetet oftast klart över natt — vilket har stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Schaktfri rörreparation kan jämföras med att använda titthålsteknik istället för öppen kirurgi, säger William Wong, som har arbetat med rörrenovering i över 20 år.

 

Möjligheten att välja schaktfri rörrenovering styrs av två faktorer. För det första måste insatsen vara mer effektiv i fråga om tid och kostnader, och mindre störande och förorenande, än schaktmetoden. För det andra måste reparationen vara långsiktigt hållbar. Den blir ingen ekonomisk vinst om det krävs täta reparationsinsatser. 

 

Rörrenoveringstekniken kallas CIPP-fodring (cured-in-place pipe) och är också ett tystare ingrepp än det traditionella ”gräv, kapa och byt ut”. Den schaktfria CIPP-metoden går ut på att ett nytt CIPP-foder, något mindre än den ursprungliga rördimensionen, förs in i det gamlaröret, av betong eller stål, och fästs i det. 

 

Även om rörledningens tvärsnittsarea minskar kommer flödet att öka eftersom det nya fodret har mycket slätare inneryta än det ursprungliga röret. 

 

Tekniken passar utmärkt för insatser i storstäder, av vilka många redan har tagit den till sig. 

 

— Hongkong har nyligen lanserat ett omfattande program för att ersätta och renovera stamledningar för vatten i hela staden, och i Singapore har man redan renoverat större delen av nätverket för att minska vattenförlusterna. Såvitt jag vet har flera storstäder i Kina nyligen lanserat eller håller på att lansera omfattande program för renovering av rörledningar, säger William Wong. 

 

Trelleborg har både kompetens och ett stort utbud av produkter för rörrenoveringsprojekt. William Wongs ambition är att Trelleborg ska vara en partner i många kommandeprojekt i regionen och bidra till att skapa en mer hållbar och vattentät framtid för Asiens storstäder.

 

Anpassade lösningar

Trelleborg erbjuder anpassade lösningar för praktiskt taget alla typer av projekt inom rörläggning och rörrenovering.
– Vi har material, utrustning och tillbehör för isolering av rör. Vid renovering av avloppsrör används våra flexibla rörfoder i kombination med polymerhartsbaserade system. Dessutom är våra proppar och genomströmningsproppar optimalt lämpade för tillfällig blockering och förbikoppling av flöden i samband med provning och reparation av rör. Mindre och lokala läckor kan vi reparera med en hartsimpregnerad glasfibermatta, vilket är en snabb lösning, säger William WongFör mer information, besök:
Trelleborg Seals & ProfilesDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.