Till havs

Till havs

Kablar, slangar och rörledningar som används inom branscher som telekom eller prospektering och utvinning av olja och gas utsätts för en aggressiv miljö oavsett om de flyter på ytan eller förläggs på havsbotten. 

- Viss av våra produkter används på 2 500 meters djup, där trycket är enormt, säger Jonathan Fox, senior produktutvecklingsingenjör inom Trelleborg Offshore & Construction. 

- Det är en helt annan värld där nere.

Extrema tryck är inte det enda problemet.

Vi har också frätande salt i havsvattnet och marina organismer - det handlar om en oerhört tärande miljö, säger Jonathan Fox. 

Havsmiljön kan förstöra kablar, slangar och rör på bara några veckor om de inte skyddas. Trelleborg har lösningar för olika branscher som kan öka livslängden och därmed spara pengar åt kunderna jämfört med andra alternativ. 

Jonathan Fox avdelning erbjuder exempelvis skyddande system som fixeras runt olje- och gasproduktionsrör, så att de står emot de vibrationer som orsakas av att vatten ständigt strömmar kring dem.

- När vatten strömmar förbi ett rör bildas ett virvelfält bakom det som kontinuerligt växlar sida. Frekvensen hos denna virvelavlösning kan ge resonans med rörets egenfrekvens och orsaka vibration. Sådana vibrationer kan så småningom leda till sprickor och haveri hos rören, förklarar Jonathan Fox. 

För att förhindra detta har Trelleborg länge erbjudit ett vibrationsdämpande system av polyuretan som kapslar in rören. Inkapslingen har fenor, så kallade "strakes", med en funktion motsvarande groparna på en golfboll - de bryter flödet runt röret och förebygger vibrationer, vilket ökar röret livslängd avsevärt. Under 2015 och början av 2016 lanserade Trelleborg två nya skyddande produkter, nämligen systemen Tri-Strake™ Lite och Tri-Strake™ Combi.

Combi-systemet, som infördes 2015, är ett lättmonterat polyuretansystem som underlättar hantering av rörledningar och andra installationer till havs och som samtidigt minskar vibrationerna med mer än 91 procent. 

Lite-systemet är tillverkat av polypropylen, en återvinningsbar plast. Det är också enkelt att montera i efterhand och har mycket tunnare väggar än tidigare polyuretansystem, säger Jonathan Fox. 

Modulerna kan beläggas med ett extremt slätt färgskikt som förhindrar att växter och andra organismer i havsvattnet fastnar på rören, något som ökar vikter och minskar effektiviteten hos Tri-Strake™-systemet. 

Slangar som används för att överföra olja, vatten och naturgas från offshoreplattformar och produktionsanläggningar till väntande tankfartyg måste också skyddas säger Vincent Lagarrigue, produktionsansvarig för olja och marina tillämpningar inom Trelleborg Industrial Solutions. 

Han förklarar att den stora utmaningen i att överföra flytande naturgas är de extrema temperaturerna - mediumtemperaturen kan vara så låg som minus 160 grader Celsius. 

- Trelleborg har nyligen infört slang-i-slang-överföringssystemet Cryoline för flytande naturgas, vilket minskar kostnaderna betydligt, fortsätter Vincent Lagarrigue.

Det nya systemet erbjuder ett alternativ till att bygga en mottagningsstation med lastarmar på terminalens pir. På så sätt möjliggör Cryoline att det blir ekonomiskt rimligt att hantera LNG även på avlägsna platser, säger han. 

Telekommunikation
Elskåp, som är vanliga inom telekommunikation, är ett annat område där Trelleborg hjälper sina kunder att skydda utrustningen mot vatten. 

- Vatten och el går inte bra ihop, säger Janne Uusinoka, ansvarig för Trelleborg Industrial Solutions i Finland. 

Trelleborg tillverkar kabelgenomföringssytem, så kallade Multigates, som förhindrar att vatten tränger in i utrustningen där kablar och rör passerar kapslingsväggarna. Trelleborg är en pålitlig partner när det gäller konstruktion och tillverkning av sådana lösningar och andra lösningar för kablar, slangar och rör som används i vatten eller som utsätts för vatten. Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com