Hemligheten dold i grunden

Hemligheten dold i grunden
Att förvara en samling ömtåliga historiska föremål i en byggnad nära en järnväg kräver speciella skyddsåtgärder för att dämpa vibrationerna. Samma teknik används för att skydda byggnader mot jordbävningar.

I Amersfoort i centrala Nederländerna fungerar en ny och mycket speciell byggnad som säte för den nederländska kulturmyndigheten RACM. 

Byggnaden är ett paradexempel på innovation och hållbarhet, men det mesta av tekniken är osynlig för besökarna. En av byggnadens unika egenskaper är dess vibrationsisolering i form av 650 gummilager, som finns i garaget under huset, i källarväggarna och ovanpå de många bärande pelarna. Hela byggnaden står med andra ord på stötdämpare – vanligt i jordbävningsdrabbade regioner, men knappast i Nederländerna. 

Skydd och komfort
– Det är sällsynt att nederländska byggnader ställs på vibrationsisolerande lager. Men eftersom RACM-byggnaden ligger intill en av de mest trafikerade järnvägsknutarna i Nederländerna så behövdes verkligen en lösning för att dämpa vibrationerna från järnvägen. Dämpningen förbättrar inte bara arbetsmiljön, utan skyddar också ovärderliga och mycket ömtåliga föremål i byggnaden, säger Marcel de Vos, konstruktionschef vid Trelleborg Offshore & Constructions anläggning i Ridderkerk, som har tillverkat och levererat lagren. 

Även om gummidämpade byggnader är sällsynta i Nederländerna är tekniken inte okänd i landet – den används även för att skydda broar och tunnlar. Ett vibrationsisolerande lager ser enkelt ut vid en första anblick: ett block av gummiskikt med mellanliggande skikt av stålplåt. När gummiblandning och stålkvalitet har valts är resterande viktiga variabler blockstorleken och antalet block. Det är här som Trelleborgs teknik- och tillverkningsexpertis kommer in i bilden. Vibrationer är extremt komplexa att beskriva matematiskt. Ingenjörerna måste ta hänsyn inte bara till typen av vibrationer (frekvens, storlek och varaktighet), utan även till byggnadens vikt vid olika punkter. Detta kräver ett antal olika lager i samma byggnad.

Oerhörda lösningar
– Den här uppgiften var extrem, både sett till omfattning och komplexitet. Prestandakraven på lagren var så högt satta att andra tillverkare av liknande produkter medgav att de inte kunde uppfylla dem, säger Marcel de Vos. 
Egenfrekvenser på 8 till 10 Hertz (svängningar per sekund) för vibrationsisolerande system är vanligt inom industrin, men detta projekt krävde en egenfrekvens under 4,5 Hertz. De flesta inom branschen såg detta värde som omöjligt att nå, men efter intensivt konstruktions- och beräkningsarbete kunde Trelleborg leverera ett system med den rekordlåga egenfrekvensen 4,3 Hertz.

Skatterna i RACM-byggnaden, många tusentals år gamla, ligger nu säkert skyddade mot vibrationerna från passerande tåg. 

Arkitektonisk konst
I Amersfoort, en snabbt växande stad med ett välbevarat och kulturmärkt medeltida centrum, utgör RACM-byggnaden med sin lätt tillbakalutade fasad ett futuristiskt exempel på arkitektonisk konst. Byggnaden, skapad av den Madrid-baserade arkitekten och konstnären Juan Navarro Baldeweg, fungerar som hem för den nederländska nationella myndigheten för arkeologi, kulturlandskap och byggnadsminnen (RACM). Här finns även bibliotek, museum, hörsal, konst­bibliotek och utställningsytor. Huset speglar sig i en vacker damm – en slående kontrast till den högtrafikerade järnvägen på byggnadens andra sida. 

Så fungerar det: Lagren av naturgummi placeras mellan marken och den struktur som ska skyddas. Lagren är flexibla, vilket avsevärt minskar överföringen av vibrationer till den bärande strukturen från yttre störningar. Lagren absorberar inte energin i vibrationerna från marken, men de förhindrar energiöver­föring genom att förskjuta frekvensspektrumet mellan markburna vibrationer och byggnadsstrukturen.


T-Time finns tryckt och på nätet i åtta språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och kinesiska. 

För att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.