Vägen mot framtiden

Electric-road-in-forest
Elvägar är en nyckelfaktor i arbetet för att Sverige ska kunna uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes godstrafik på väg med 70 procent. Trelleborg bidrar med skräddarsydda tätningslösningar till landets olika teststräckor för elvägar.

Sverige ligger långt framme när det gäller elvägar. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes godstransporter på väg med 70 procent från 2010 till 2030. Men eftersom minskningen bara var 20 procent 2020 måste landet fram till 2030 minska utsläppen med ytterligare en miljon ton varje år.

 

Till år 2035 vill regeringen att 300 mil vägar avsedda för tung trafik ska ha elektrifierats. Trafikverket har identifierat lämpliga vägar och hittills har fyra lösningar testats.

 

En sträcka försågs med luftledningar som matar lastbilar via strömavtagare på taket. Den fyraåriga testperioden — längs två kilometer av E16 nära Sandviken — avslutades 2020.

 

En annan försökssträcka är projektet eRoad Arlanda, ett två kilometer långt vägavsnitt mellan Arlanda flygplats och Rosersberg logistikcenter. Fordonen använder en rörlig arm för att hämta elenergi från en elskena som ligger inbäddad i vägbanan. Testet inleddes 2018.

 

En tredje sträcka är en konduktiv förbindelse mellan elvägen och fordonet via en strömavtagare under fordonet. Strömavtagaren ansluter till elektriska skenor som ligger ovanpå  vägbanan, varifrån elenergi överförs för att ladda fordonets batterier. Denna lösning testas mellan 2020 och 2022 i projektet Evolution Road i Lund, med en stadsbuss som huvudsakligt testfordon.

 

Det fjärde projektet är Smartroad Gotland — en 1,6 kilometer lång elväg mellan flygplatsen och Visby centrum. Detta är ett induktivt system där mottagare under fordonets chassi kontaktfritt hämtar elenergi från en kopparledare som är för sänkt i vägbanan. Det treåriga testet avslutas 2022.

E-mobilitet växer
Marknaden för e-mobilitet växer snabbt i takt med att ny teknik och nya företag föds. Originaldelstillverkare och systemleverantörer står inför stora utmaningar och ständigt förändrade krav eftersom det inte finns några klart definierade standarder eller etablerade lösningar för kunden att utgå från. Innovationstakten är intensiv, och pressen att snabbt få ut rätt produkter på marknaden är hård.

 

— Det behövs många olika lösningar för att all slags trafik ska kunna övergå till ett fossilfritt system. Elvägar är en lösning med stor potential som också utnyttjar befintlig väginfrastruktur. Det kan också behövas andra tekniker än de som används i våra demoprojekt, säger Jan Pettersson, programchef på Trafikverket.

 

Trafikverket säger i sin senaste rapport om utveckling av elvägar att konceptet framstår som mest lämpat för fjärrtransporter på de mest trafikerade vägarna. Motorvägarna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att prioriteras.

 

Incitamentet att investera i fordon för elvägar styrs av andelen gods som transporteras på dessa vägar. Trafikverket beräknar att volymen måste vara minst 40 procent för att göra  lösningen lönsam. Jan Pettersson är hoppfull.

 

— Baserat på demoprojekten och andra överväganden har vi identifierat minst 240 mil väg som lämpar sig för elektrifiering, säger han.

 

E-mobilitet är på stark uppgång. Men för att hålla utvecklingstakten behöver kunderna tillförlitliga och kompetenta komponentleverantörer, som också snabbt kan möta deras behov: från design, produktutveckling och prototyper fram till serietillverkning.

 

Trelleborg står redo. Företagets dedikerade kundfokus och kombinationen av innovation, teknik och en effektiv FoUorganisation minskar tiden från produktutveckling till tillverkning av de första funktionella prototyperna.

 

Trelleborg har levererat skräddarsydda tätningslösningar till de beskrivna elvägsprojekten, inklusive ett särskilt EPDMmaterial med mycket låg konduktivitet.

 

Vi har utvecklat skräddarsydda gummitätningar för elskenorna, säger Anna Scheuren, utvecklingsansvarig för tätningsprofiler inom Trelleborg Industrial Solutions.

 

Materialet måste ge en tillförlitlig tätning mot vatten som kan tränga in i skensystemet, så att elenergin överförs störningsfritt till mottagarenheterna.

 

— Det är en mycket krävande tillämpning, inte bara på grund av förslitningen som orsakas av strömavtagarna under testfordonen, utan också med tanke på den vanliga icke-elektriska trafiken på vägarna. Tätningen måste klara mycket tuffa väderförhållanden, med vägtemperaturer som varierar från minus 40 grader Celsius under den kallaste delen av vintern till mer än 60 grader under de varmaste sommardagarna, fortsätter Anna Scheuren.

 

Trelleborg arbetar inte bara med elvägsprojekt utan utvecklar ständigt ledande lösningar för alla delar av e-mobilitetsbranschen.

 

— Vi är en mycket viktig aktör på denna växande framtidsmarknad och kommer att fortsätta att driva på nya innovationer som gör att elbilar kan köra längre, snabbare och med högre verkningsgrad, säger Anna Scheuren.

 

Gummiduk
Duk i etenpropendiengummi (EPDM) är en av de mest mångsidiga typerna av gummiduk och den som är bäst lämpad för utomhusbruk. Den är mycket slittålig, även under mycket aggressiva förhållanden, som ånga, UV-strålning, ozon, salpeter eller extremväder. EPDM-duk bibehåller också sina egenskaper inom ett brett temperaturområde, vilket gör den idealisk för industrin, till exempel byggnads-, fordons- och marinindustri samt utomhustillämpningar av alla slag. EPDM-duken som har använts i elvägsprojekten skräddarsys för tillämpningen.


För mer information, besök:
Trelleborg Seals & ProfilesDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.