T-Time nr 3 2021

Cover of Trelleborgs Magazine T-Time issue 3
Det senaste numret av Trelleborgkoncernens tidning om lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer är ute nu.

Några av artiklarna i detta nummer:

  • Praktiska medicintekniska produkter underlättar livet för personer med kroniska sjukdomar, och automatiska doseringssystem börjar ersätta regelbundna injektioner av viktiga mediciner. Trelleborg har samarbetat med WACKER för att utveckla en mikroinjektionspump, själva hjärtat i sådana enheter.
  • Bogserbåtar som skjuter pråmar belastas av kraftiga vibrationer från kavitationen som orsakas av deras starka maskiner. De luftbälgar som separerar bostadshytterna från skrovet gör att besättningen på dygnet runt-bogserarna både kan arbeta och vila i en tyst och bekväm miljö.
  • Sanjay Melvani är född i Sri Lanka och idag ansvarig för Trelleborgs anläggningar i landet. Han älskar affärsverksamheten i däckbranschen och vill att den ska rulla bättre för varje år.
     

För att läsa alla publicerade nummer av T-Time, besök:
https://www.trelleborg.com/sv-se/media/magasinet-t-time

Tryckt tidning och nedladdningsbara versioner finns i sju olika språkversioner: tjeckiska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska och svenska. Den engelska versionen av T-Time finns också som en online-version med filmer och länkar till mer information.