T-Time nr 1 2023

Det senaste numret av Trelleborgkoncernens tidning om lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer är ute nu.

Några av artiklarna i detta nummer:

Mikrochips tillverkas i halvledaranläggningar, som i princip är gigantiska renrum med extremt kostsam och specialiserad utrustning. Mycket av denna utrustning är beroende av tätningar från Trelleborg som klarar de mycket krävande förhållandena i halvledarproduktionen.

Trycksår är smärtsamma sår på huden och underliggande vävnad som orsakas av långvarigt tryck. Avancerade medicinska stödytor från Trelleborg är viktiga för att förhindra trycksår.

Alla nya slangar för livsmedel och drycker måste uppfylla strikta normer. I stället för att ha specifika slangsortiment för varje land är Trelleborgs strategi att erbjuda marknaden ett sortiment av slangar som uppfyller lagstiftning och standarder i alla länder.

 

 Nedladdningsbara versioner finns i sex olika språkversioner: engelska, franska, tyska, italienska, spanska och svenska.För att läsa alla publicerade nummer av T-Time, besök:
https://www.trelleborg.com/sv-se/media/magasinet-t-time

T-Time finns också som en online-version med filmer och länkar till mer information. Klicka på länkarna nedan för online versionen.

Svensk T-Time

Engelsk T-Time

Spansk T-Time

Tysk T-Time

Italiensk T-Time

Fransk T-Time