T-Time nr 1 2022

Cover
Det senaste numret av Trelleborgkoncernens tidning om lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer är ute nu.

Några av artiklarna i detta nummer:

  • Trelleborgs Rapid Development Center förkortar ledtiderna för nya produkter, och förser kunder inom hälsovård & medicinteknik med ett team av dedikerade experter under resan från prototyp till produktion.
  • Elvägar är en nyckelfaktor i arbetet för att Sverige ska kunna uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes godstrafik på väg med 70 procent. Trelleborg bidrar med skräddarsydda tätningslösningar till landets olika teststräckor för elvägar.
  • Tara Schrock, försäljningsansvarig för däck till eftermarknaden i USA, vet allt om vikten att välja rätt lantbruksdäck för att få bästa avkastningen.

För att läsa alla publicerade nummer av T-Time, besök:
https://www.trelleborg.com/sv-se/media/magasinet-t-time

Tryckt tidning och nedladdningsbara versioner finns i sju olika språkversioner: tjeckiska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska och svenska. Den engelska versionen av T-Time finns också som en online-version med filmer och länkar till mer information.