Stadig överfart

faris1
Farrisbron i Norge är visuellt slående, men dess konstruktion gör den potentiellt känslig för vibrationer eller stora rotationer och rörelser. Trelleborg har bidragit till en smart lösning.

Farrisbron, en 570 meter lång motorvägsbro i södra Norge, är konstruerad med höga lutande pyloner. Bron invigdes 2018 och dess vackra arkitektur har blivit ett känt landmärke vid motorvägsavfarten till Larvik. Brons konstruktion kan dock potentiellt få bieffekten att det uppstår vibrationer eller kraftiga roterande eller linjära rörelser i de 24 kablarna som överför krafter från brobanan till pylonerna. 

Bron byggdes av ett samriskföretag, ägt av PNC och Implenia — Joint Venture Farris Bru ANS (JVF). JVF kontaktade år 2017 Trelleborg Offshore & Construction för att diskutera hur man skulle kunna använda gummi för att lösa vibrationsproblemen. Efter att ha studerat broprojektet föreslog Trelleborgs teknikteam en lösning med gummidämpare, för att stävja vibrationer i fästena till var och en av de 24 brokablarna i den del som skulle utsättas för störst spänning. Under installationen komprimerades vibrationsdämparna för de nedre kabelfästena så att utrymmet mellan brokabeln och stålröret helt fylldes med kompakt gummimaterial.

Varje kabelfäste är unikt och var och en av de 24 vibrationsdämparna är specialkonstruerade. Den kompletta lösningen levererades med en installationsmanual så att kunden kunde slutföra monteringen av dämparna med egen personal, efter instruktion av en handledare från Trelleborg.

— Lösningen godkändes av vår kund, Statens Vegvesen, utan ytterligare anpassning. Vi var mycket nöjda med kvaliteten på ritningarna, materialspecifikationerna och beskrivningarna, tillsammans med den praktiska utbildningen av JVF:s installationspersonal, säger Roger Whiston, projektledare för Farrisbron. 

 För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/marine-and-infrastructureDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com