Stabilt läge med ny tätningsteknik

Stabilt läge med ny tätningsteknik

Ett nytt avancerat system för att tillverka gummitätningar gör gjutning av stora betongrör mycket effektivare. Tätningarna säkerställer att rörskarvarna blir täta.

De väldiga betongrör som används för avlopp och kulvertar ser ut som ganska enkla produkter – det är väl bara att hälla betong i en form och vänta tills den stelnar?

Men att tillverka betongrör är i själva verket en mycket krävande process. Det krävs betong av rätt konsistens och intensiv vibrering så att massan packas korrekt. Rör gjuts vanligtvis i vertikala gjutformar och kan väga över sju ton, beroende på diametern. Rör med integrerade tätningssystem har ingjutna gummitätningar för att säkerställa att det inte uppstår läckage när rörsektioner sätts ihop på installationsplatsen.

Men vibreringen som behövs för betongen är mindre lyckad ur tätningens synvinkel, eftersom den kan komma att förskjutas i gjutformen.

– Metoden att integrera tätningar i prefabricerade rör är mer än 35 år gammal, men tills nyligen har det oftast handlat om kompromisslösningar. Det håller på att förändras tack vare Trelleborgs nya Forsheda F165, säger Julian West, produktansvarig för rörtätningar inom Trelleborg Industrial Solutions.

F165 är ett rörtätningssystem som kombinerar två kvaliteter av gummi för att skapa en integrerad tätning som håller sig på plats under tillverkningen trots vibreringen. Ett hårdare gummi ger överlägsen inspänning mot stålstrukturen som används i gjutningsprocessen. Det minskar risken för att tätningen kommer ur läge.

– Produkten överträffar allt vi har gjort tidigare och allt annat som för närvarande finns på marknaden. Den största fördelen är tätningens stabilitet under gjutprocessen, säger Julian West.

En rörtillverkare kan inte avgöra om en tätning har flyttat sig förrän röret har härdat. Om så visar sig vara fallet finns inget annat val än att skrota röret. Men F165 kan minska skrotningsgraden avsevärt.

– Rörtillverkare kan uppleva både det ena och det andra problemet i produktionen, men vår tätning ska inte vara ett av dem, säger Julian West.

Trelleborg började marknadsföra den nya tätningen för de vanligaste rördimensionerna i Storbritannien i början av 2015, men Julian West tror att Tyskland blir den stora marknaden för den nya tätningen – detta med tanke på de höga krav som gäller för tysk rörtillverkning.

– Där används i första hand rör med integrerade tätningar. Det är vad den tyska yrkesorganisationen rekommenderar.

Det nya erbjudandet kommer att ersätta fyra olika befintliga tätningar som Trelleborg tidigare har sålt på olika nischmarknader.

– Vi har förbättrat produkten genom att kombinera våra kunskaper och koncentrera allt vi vill åstadkomma till en och samma produkt. Utvecklingsprocessen har pågått i två år.

Förutom att tillverkningsprocessen blir enklare så förenklar F165 även rörläggningsprocessen. Den nya tätningen kräver mindre personal i rörgraven och passar  utmärkt för mekaniserad rörläggning. Det blir färre hälso- och säkerhetsfrågor att tänka på.

– Tätningen har visat sig lösa sin uppgift enastående bra. Det är goda nyheter både för Trelleborgs kunder och för Trelleborg, säger Julian West.


Deformation of the F165 seal against spigot and socket Ett tvärsnitt genom den färdiga skarven visar deformationen hos F165-tätning när den pressas mot sin motstående yta, vilket säkerställer en tät och robust fog, motståndskraftig mot inre och yttre tryck även vid radiella skjuvbelastningar och med förmåga att absorbera snedställning mellan rörsektionerna.

Så tillverkas F165

Forsheda F165-tätningen är tillverkad av två kvaliteter av EPDM-gummi (etylenpropylendienmonomer). Tätningsläpparna och tätningselementen, i huvudsak de komponenter som kommer i kontakt med nästa rörsektion, är utförda i ett mjukt gummi, med värdet 50 på IRHD-skalan (International Rubber Hardness Degrees). Det är ungefär samma hårdhet som innerslangen på en cykel. 

De formande delarna av tätningen är gjorda av hårdare 70 IRHD-gummi. Detta material, som är nästan plastliknande i sin struktur, ökar stabiliteten hos tätningen då röret gjuts. 

Trelleborg tillverkar tätningarna genom samextrudering. Det betyder i praktiken att de båda gummimaterialen förenas genom att samtidigt pressas genom var sitt verktyg. 


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com