Att angöra en brygga

Att angöra en brygga
Att förtöja stora tanker- eller containerfartyg är en komplicerad och kritisk procedur. Det handlar om att sammanföra ett rörligt objekt med ett statiskt, och med de allt större fartyg som byggs (LNG-fartyg med plats för 200 000 kubikmeter och containerfartyg för 22 000 TEU*) är enorma krafter i rörelse.

Tanker- och bulkfartyg lägger ofta till längs kajer vid långa pirer. Det räcker med minimal kontakt från ett fartyg som undantränger över 100 000 ton vatten för att stora skador ska uppstå. Containerfartyg brukar istället lägga till vid fastlandskajer – om hastigheten är för hög är det mer sannolikt att fartyget tar skada än kajen. Även när fartyget ligger säkert förtöjt kan rörelse i längdled, på grund av felaktig linspänning, skada fendrarna

Marine Fender Load Monitoring System
Fendrar är i första hand avsedda att hantera krafter mellan fartyg och kaj, förebygga skador vid angöring och absorbera rörelser mellan fartyg. Varje tillbud som orsakar oplanerade stillestånd eller säkerhetsproblem har uppenbar ekonomisk inverkan, och det har blivit allt viktigare att kunna fastställa ansvar för eventuella skador. Ligger det hos redaren eller fartygschartraren, hos hamnmyndigheten eller hamnägaren? 

Trelleborg har utvecklat en unik teknisk lösning på problem med oplanerad hamntid och data-insamling för försäkringsändamål. Systemet kallas Marine Fender Load Monitoring System (LMS) och har till uppgift att övervaka och förbättra angörings- och förtöjningsdynamik. Systemet bygger på de senaste decenniernas enorma framsteg på maskin- och programvarusidan; ny datorteknik kombineras med Trelleborgs konstruktion och tillverkning av avancerade marina fendersystem.
 
Ökad effektivitet
Syftet med systemet är att minska fraktkostnaderna genom att öka effektiviteten i hamn, höja säkerheten för besättning och hamnpersonal och optimera förtöjning och skydd för hamninstallationer. Två tekniska lösningar används: lastcells- och laserteknik. Båda systemen mäter de dynamiska och statiska krafter som fartyg utövar mot fendrar.

Scott Smith, Trelleborgs regionchef för marina system i Asien och Stillahavsområdet, förklarar: 
– Lastcellsövervakning kan installeras i enskilda fendrar eller ingå i ett större system som även omfattar belastningsövervakning av snabb­lossande krokar, laser­systemet SmartDock och GPS-systemet SmartDock. En enklare och billigare lösning är att använda laser­teknik. Tekniken bygger på att mäta graden av deformation hos fendrarna. Om de deformeras för mycket utlöses ett larm. Den tredje aspekten på systemet är att laserteknik kan användas som angöringshjälp. Då finns det sensorer som mäter den exakta hastigheten hos ett fartyg som närmar sig kaj. Systemet kan vara portabelt eller fast installerat. Data som samlas in via LMS är ovärderliga för att hjälpa hamn­operatörer att planera hur långt de kan utnyttja sina anläggningar utan att göra stora ombyggnader. Systemet ger dessutom pålitlig information om fartyg som angör hamnen på otillåtet sätt.

Fördelar med LMS-systemet är att det mycket exakt mäter belastningar på hamninstallationer och förtöjningsutrustning och att det sparar data under lång tid. Systemet kan uppgraderas för att fungera med fendrar från de flesta konkurrerande företag. Som alltid med marina produkter är tillverkningsnormerna avgörande – inte minst i hamnar där gas, olja och LNG lastas om. 

Gnistsäker elektronik krävs i explosionsfarliga zoner och i många fall krävs explosionssäkra kapslingar. Installationsutrymmet kan vara kraftigt begränsat, samtidigt som belastningarna som ska övervakas kan vara i hundratonsklassen. Smart konstruktion är avgörande. Viktigt i sammanhanget är att systemet ökar trygg­heten för hamnägaren och att det ger pålitlig information om ett visst fartyg skulle angöra på otillåtet sätt. Därmed be­höver ingen diskussion uppstå kring ansvaret för eventuella skador. 
 
Laserteknik för snabb och säker angöring
Marine Fender Load Monitoring System baseras på laser- och lastcellteknik. Det kan vara fast installerat eller portabelt och det kan integreras med andra Trelleborgprodukter, som snabblossande krokar, lasersystemet SmartDock eller GPS-systemet SmartDock. Systemet är framtaget för att minska oplanerad hamntid och ge säkrare och effektivare angöring. Det samlar in och övervakar data i realtid för att ge hamnägare information om fartyg som lägger till på felaktigt sätt. Sådan information kan vara avgörande för att lösa ersättnings- och försäkringsfrågor.


T-Time finns tryckt och på nätet i åtta språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och kinesiska. 

För att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.