smarta dack lattar pa trycket

Trelleborg_VIP
Smarta däck lättar på trycket

Precisionsjordbruk håller gradvis på att förvandla lantbruket till en högteknologisk verksamhet. Trelleborg bidrar med en smart hjulkonstruktion som automatiskt anpassar däcktrycket efter belastning och markförhållanden.

Systemet Variabel Inflation Press (VIP) är ett smart, autonomt komplett hjul som automatiskt anpassar däcktrycket på en skördetröska under drift – efter belastning och underlag. VIP™-systemet hjälper lantbrukare att optimera ett däcks tryck mot underlaget för att minimera markpackningen och samtidigt öka effektivitet och produktivitet. Ett VIP- utrustat hjul känner om underlaget är väg eller åker. Systemet upptäcker också skillnader i belastning mellan de två däcken på en axel. På en sluttning kan VIP-systemet därför ge däcken på höger och vänster sida olika tryck, för att öka säkerheten, förbättra bärigheten och ge likformigt tryck mot underlaget. Detta förbättrar köregenskaperna och minskar markpackningen. Mätningar av trycket och däckets kontaktyta mot underlaget har visat att VIP-systemet minskar belastningen på underlaget med 10 procent. 

– Rent ekonomiskt uppstår två effekter: bättre avkastning nästa säsong och mindre energibehov vid plöjning. Tester har visat upp till 5 procent högre avkastning än med standardhjul, säger Piero Mancinelli, ansvarig för forskning och utveckling inom lant- och skogsbruksdäck inom Trelleborg Wheel Systems.

Att bygga en autonom smart enhet integrerad i fälgen var lättare sagt än gjort.
– Systemet består av en uppsättning sensorer, en kompakt kompressor som är anpassad till det begränsade utrymmet i fälgen, en magnetventil, några kontaktdon
och en central styrenhet för att göra beräkningar och kommunicera data.

En fråga var hur elförsörjning av systemet skulle ske, batteriet räcker inte hur länge som helst.
– Lösningen blev glidkontakter på den inre sidan av fälgen, säger Piero Mancinelli.

Trelleborg hade ett nära samarbete med lantbruksmaskintillverkaren agco Fendt kring utvecklingen av VIP-systemet. Samarbetet gav insikt om de speciella
svårigheterna med att bygga system för skördemaskiner och de tekniska detaljer som behövdes utvecklas.

– Vi definierade kraven på elektrisk matning tillsammans och agco arbetar nu med en motsvarande uppgradering av skördetröskans elsystem, säger Piero Mancinelli.

De båda företagen kommer i framtiden att skapa ytterligare integration mellan VIP-systemet och skördetröskans övergripande styrsystem.
Prognoserna pekar på att cirka 20 procent av all odlad mark kommer att tillämpa precisionsjordbruk inom en nära framtid. Trelleborg satsar därför på att
vidareutveckla VIP-konceptet tillsammans med andra smarta system.

Lantbruksmaskiner blir allt mer beroende av digital teknik, och däcken är en del av den processen. Flera tillverkare har traktorer som levererar driftdata trådlöst till en central server. Sådana data är till nytta för att göra analyser, exempelvis för att optimera arbetsförhållanden eller planera förebyggande underhåll. I den processen saknas avgörande information – nämligen däcktrycket och dess anpassning till faktiska förhållanden. Vi vill åtgärda den bristen, säger Piero Mancinelli.

Digitala gränssnitt och en specifik app ger operatören fullständig kontroll över maskininställningar, som däckens kontaktyta och däcktryck. Denna information bidrar till att förbättra effektivitet inom olika användnings områden inom ett lantbruk.


Trelleborg VIP

Så fungerar VIP
Hjärtat i VIP™-systemet är en central processor som samlar information från sensorer som i sin tur mäter däckssidornas utböjning, tryck och temperatur. Med dessa mätvärden och rådande markförhållanden justerar processorn däcktrycket via en kompressor och en ventil. Trelleborg har utvecklat ett styrsystem som kan inter polera och korrelera data för att definiera den momentana belastningen som uppträder på ett enskilt däck, så att däcktrycket kan justeras snabbt.


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com