Pris for innovationer till havs

Trelleborg får två utmärkelser för teknisk innovation
Trelleborg får pris för sina framsteg inom produkter för olje- och gassegmentet, och får ett offentligt erkännande för bolagets framåtblickande teknik.

Houston, Texas, USA, 3 maj 2016 – Trelleborg har erhållit den prestigefyllda MEA-utmärkelsen i två kategorier som bedömer teknisk innovation (Special Meritorious Awards for Engineering Innovation) från E&P Magazine. Trelleborg Sealing Solutions SealWelding™-teknologi vann en utmärkelse i kategorin Marine Construction och Trelleborgs offshore-verksamhet vann en utmärkelse för användningen av Firestop™ i kategorin Floating Systems & Rigs. MEA-utmärkelserna kommer att delas ut i samband med OTC-konferensen (Offshore Technology Conference) i Houston, Texas, USA.

– Som en globalt ledande leverantör av tekniska lösningar som tätar, dämpar och skyddar, är vi mycket hedrade över att vår SealWelding-teknologi uppmärksammas för sin revolutionerande funktion som möjliggör sammanfogning av tätningar på plats på FPSO-plattformen, vilket innebär att olje- eller gas-fartyg inte behöver koppla loss och återvända till land. Våra kunder kan nu dra fördel av stora besparingar vad gäller både kostnader och förlorad drifttid tack vare vårt tekniska innovationsarbete, säger David Brown, Global Lead Group Director, Olja & Gas, Trelleborg Sealing Solutions. 

SealWelding är en teknik som gör det möjligt att sammanfoga tätningar ute till havs på FPSO-plattformen, och därmed upphör behovet av att återvända till hamnen för att göra detta. Tekniken är baserad på Trelleborgs väletablerade tätningsmaterial och minskar driftstoppstiden samt kostnaderna som hör samman med underhållet av sviveltätningar på en FPSO-plattform. 

– Eftersom alla som är verksamma inom offshore-baserad olje- och gasproduktion vet att MEA-bidragen bedöms utifrån i vilken grad de har potential att förändra marknaden, såväl tekniskt som ekonomiskt, är vi oerhört stolta över att Firestop får ett erkännande för sitt skydd av system och riggar till havs. Att leverera brandsäkerhet för människor, strukturer och utrustning är något vi gör, och kommer att fortsätta göra, tack vare nya innovationer. Vid brand säkerställer vår Firestop-lösning konstruktionernas integritet genom att det finns tillräckligt mycket tid för att evakuera lokalerna, stänga av verksamhetskritisk utrustning och få kontroll över elden samt evakuera ett visst område, säger Hans Leo Hals, ansvarig för Trelleborgs offshore-verksamhet i Norge.

Firestop™ är en gummibaserad, passiv brandskyddslösning som kan skräddarsys för att möta specifika krav för offshorebaserade projekt eller installationer. Firestop™ skyddar mot korrosion, hetta och brand samt tillhandahåller mekaniskt skydd genom en flerlagerslösning.

Juryn utgjordes av ett oberoende team med experter, inklusive tekniker och teknikchefer från verksamhetsdrivande företag samt konsultföretag från hela världen. Vinnarna kommer från många olika delar inom olje- och gassegmentet, både utvinning och produktion, och har lyckats lösa många av de problem som tidigare varit ett hinder för en effektiv verksamhet. Vinnarnas tekniska framsteg öppnar upp för nya och bättre sätt att möta de kritiska utmaningar som branschen står inför. Utmärkelserna presenterades i Trelleborgs monter under OTC-konferensen i Houston (Offshore Technology Conference).
För mer information, besök:
www.trelleborg.com/en/offshore
www.tss.trelleborg.com/


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder