Plastpionjär

Plastpionjär

Gao ShiquanDen kinesiska tillverkaren Haitian Plastic Machinery Group samarbetar med Trelleborg för att bygga högpresterande formsprutningsmaskiner.

Haitian Plastic Machinery Group, en kinesisk världsledare inom tillverkning av hydrauliska formsprutningsmaskiner, stod inför utmaningar för att förbättra maskinernas prestanda.

År 2013 började Haitian utveckla formsprutningsmaskiner för hög- och mellantryck. De krävde tätningar med en högre nivå av extruderingsmotstånd, nötningsbeständighet och kompressionsförmåga än tidigare.

Trelleborg Sealing Solutions har samarbetat med Haitian sedan 1999. Nu föreslog Trelleborg en lösning med en ny tätningsring och en helt ny cylindertätningslösning som bygger på materialen Turcon M12 och Orkot c380, vilka skulle uppfylla kraven på funktion och hög sidobelastningskapacitet.

När den globala finanskrisen 2008−2009 drabbade Kina tvingades nästan alla inhemska företag dra ner på investeringarna. Haitian gjorde tvärt om och ökade sin produktion. Det betydde att företaget 2010, då den finansiella ordningen började återställas, snabbt kunde bygga ut sin kapacitet och bli en global marknadsledare. 

Gao Shiquan, biträdande chef för Haitians Technical Center, har kunnat följa företagets snabba utveckling.

– Framgångarna för Haitian bygger på kontinuerlig innovation och nära kontakt med kunderna, säger han.

– På 1990-talet, när de flesta av våra kunder fanns inom vitvaruinindustrin, levererade vi till nästan alla stora märken. Under det senaste decenniet har den inhemska bilindustrin utvecklats mycket snabbt, och i dag har vi våra största kunder där.

Gao Shiquan menar att den nuvarande plastmaskinmarknaden är mogen, men kommer att utvecklas ytterligare för att möta kraven från specifika tillämpningar inom olika branscher vilket kommer att kräva nya material.

– Om våra kunder tar in ny teknik och nya material i sin produktion måste vi, som deras utrustningsleverantör, gå samma väg.

Han nämner bilindustrin som ett exempel som påverkar utvecklingen av plastmaskiner, där kolfiber i allt större utsträckning används till bildelar.

– Haitian är ett snabbväxande företag och vi måste samarbeta med framstående leverantörer som Trelleborg. Vi behöver just de lösningar och den tekniska support som Trelleborg står för. Trelleborg etablerade sig i Kina i exakt rätt tid för att skapa ett samarbete med Haitian, säger Gao Shiquan.

Haitian att fokusera sin forskning och utveckling på hög effektivitet och precision. Gao Shiquan framhåller att även om tätningarna är små så är de mycket viktiga för maskinernas prestanda.

– Ett fördjupat samarbete mellan Haitian och Trelleborg kommer på sikt att ge båda företagen större möjligheter, säger han.Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com