Patenterad konstruktion av flytmoduler minskar virvelströmsinducerande vibrationer

Patenterad konstruktion av flytmoduler minskar virvelströmsinducerande vibrationer

Tester bekräftar att ny patenterad konstruktion av flytmoduler minskar virvelströmsinducerande vibrationer i kraftiga strömmar och minskar motståndet.

En stor milstolpe har passerats i det gemensamma utvecklingssamarbetet mellan Diamond Offshore, Inc. och Trelleborg, som fokuserat på att skapa en skruvformad konstruktion av flytmoduler för stigarledningar som används vid borrning där det finns kraftiga strömmar. Testresultaten visade att vid användning av den patenterade konstruktionen minskade virvelströmsinducerande vibrationer i kraftiga strömmar effektivt.

I juni i år genomfördes testning på den patenterade skruvformade konstruktionen med ett högt reynoldstal i provställningen på SINTEF:s tekniska forskningsinstitut i Trondheim, Norge. Anläggningen, som används gemensamt av SINTEF och Norges tekniska högskola (NTNU), är en av de främsta hydrodynamiska forskningsanläggningarna i världen, där den nya konstruktion av flytmoduler kunde testas i samma kritiska strömningstillstånd som råder ute i havsströmmar.

– Mot bakgrund av den omfattande modellering som utförts av både Diamond Offshore och oss själva hade vi mycket gott hopp om att konstruktionen skulle klara testerna väl. I själva verket överträffade resultaten faktiskt våra egna förväntningar, säger Antony Croston, Business Group Director för Trelleborgs offshoreverksamhet i Houston, USA. 

– Under många år har så kallade fairings accepterats som den bästa tekniska lösningen för att minska motstånd och virvelströmsinducerande vibrationer på stigarledningar. Användningen av dem har medfört operativa nackdelar i form av längre drifttid och utvinningstid samt hanteringsproblem, särskilt i hårt väder. Nu har vi ett helhetskoncept som har visat sig ha samma kapacitet som fairings, utan problemen vid hanteringen av stigarledningarna och driftmetoderna, avslutar Antony Croston. 

Det omfattande testprogrammet gav värdefulla hydrodynamiska data som bekräftade konstruktionens kapacitet att minska motstånd och virvelströmsinducerande vibrationer. Den nya konstruktionens fasta och dynamiska motståndskoefficienter registrerades under separat fast och fri släptankstestning. Motståndskoefficienter på i genomsnitt 0,65 observerades för relevanta strömningstillstånd, vilket är jämförbart med kapaciteten hos fairings för stigarledningar. Detta uppnås genom konstruktionens mycket goda förmåga att minska de virvelströmsinducerande vibrationerna, vilket effektivt tar bort reaktionen på dessa och därmed motståndsamplituden i känslighetsområdet för hög excitation hos havsbaserade stigarledningar.

Det genomfördes också forcerad rörelsetestning av den skruvformade konstruktionen för att bättre förstå excitationen hos stigarledningen vid kraftiga strömmar och för framtagning av lyftkraftskoefficientsdata till analysprogram för beräkning av utmattningsskador.

Kapaciteten att minska spiralmotstånd och virvelströmsinducerande vibrationer visar ett starkt oberoende av aktuell hastighet, vilket överensstämmer med uppförandet hos en extern skruvformad avbärare. Den underliggande strömningsfysiken som orsakar dämpningen är helt annorlunda, vilket gör att den skruvformade konstruktionen är lämplig för flytmoduler för stigarledningar av stor diameter.

Både Diamond Offshore och Trelleborg är mycket nöjda med det lyckade resultatet av det gemensamma utvecklingsprojektet, som har lett till att konstruktionen har validerats genom släptankstestning. Trelleborg har dessutom tillverkat och levererat två kompletta ledningar till Diamond Offshore som nyligen har tagits i bruk i Mexikanska golfen. De båda företagen ser fram emot att göra tekniken tillgänglig för offshore-borrningsindustrin för att öka säkerheten och effektiviteten i verksamheter på platser runt om i världen där naturen är utmanande.
För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/en/offshorePresservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder