Omskakande men på plats

Trelleborg-Anger-Lock-seal-in-PVC-O_man-in-trench
När en jordbävning drabbade Kobe i Japan 1995 krävdes över 6 000 liv, och skadorna på infrastruktur som underjordiska rörledningar var enorma. Det visade sig att de flesta konventionella kopplingstätningar havererade, medan de som tillverkats av Trelleborg höll.

Jordskalv och deras efterskalv kan vara förödande för de drabbade samhällenas infrastruktur. Fungerande underjordiska rörledningssystem är en hörnsten för det moderna urbana samhället. Sådana system levererar tappvatten och för bort avlopps- och dagvatten. Om rörledningarna blockeras eller spricker kan det uppstå stora störningar i samhället och folkhälsan kan hotas. 

Seismisk aktivitet hör till de allvarligaste hoten mot nedgrävda rörledningar. Det gäller särskilt ytliga seismiska rörelser, som kan ge upphov till likvifaktion. Fenomenet innebär att marken blir flytande, den förlorar sin konsistens och styvhet när den skakas, och övergår till ett vätske liknande tillstånd. I dessa situationer kan rören flyta uppåt och kopplingarna dras isär, tryckas ihop och brista — med följd att mediet i rörledningarna tränger ut och omgivande likviferat material tränger in och förorenar flödet.

— Flexibla kopplingstätningar i rörledningar är viktiga då de tillåter sidoförskjutning i rörkopplingarna, säger Martijn Boerma, ansvarig för affärsutvecklings för rörtätningar i Asien och Stillahavsområdet inom Trelleborg Industrial Solutions. 

Trelleborg erbjuder en serie flexibla rörkopplingar, däribland Kor-N-Seal som är avsedda att förbinda rörledningar med manhål. De tillverkas i USA och säljs över hela världen.

Trelleborgs F-576 Anger-Lock-tätningar används i orienterade PVC-rörsystem (PVC-O), som är mer flexibla och är det material man föredrar i Nya Zeeland.

— Internationellt säljer vi cirka två miljoner Anger-Locktätningar och nästan en halv miljon Kor-N-Seal- tätningar varje år. Våra kunder vet att våra högpresterande tätningar gör sitt jobb, och på platser där jordbävningar är vanliga är bedömningen att våra lösningar är väl värda investeringen, säger Martijn Boerma.

Efter jordbävningen i Kobe 1995 gjordes en inledande inspektion av 52 manhål i staden — hälften av dessa med konventionella tätningar i rörledningarna och hälften med Trelleborgs flexibla kopplingar Kor-N-Seal. Det visade sig att större delen av de konventionella kopplingarna i varierande grad hade skadats. Men av de manhål
som hade Kor-N-Seal-kopplingar var det bara ett som uppvisade en mindre läcka.

Japans regering ställer höga krav på prestanda och enkel installation av rör- och kopplingstätningar. När gamla rör som har muffar med G-ring måste bytas ut ersätts de
numera oftast med rör försedda med Trelleborgs integrerade tätningar.

En av Trelleborgs större kunder i Japan är betongrörstillverkaren Ito Yogyo.

— Våra rör med Trelleborgs integrerade tätningar har längre tappar och muffar, vilket ger tillräcklig rörelsefrihet och samtidigt säkrar den nödvändiga dragbelastningen. Dessa rör har blivit populära i regionerna Kinki, Tokai och Kanto där jordbävningar är vanliga, säger Chikako Kotani, som arbetar inom utvecklingsavdelningen på Ito Yogyo.

Nya Zeelands öar ligger rakt ovanför en av jordens mest aktiva gränser mellan tektoniska plattor. Under perioden 2010 till 2012 blev staden Christchurch nästan totalförstörd av ett antal stora jordbävningar. Förutom massiva naturkatastrofer som dessa uppträder regelbundet mindre och grundare jordskalv som kan orsaka svåra skador på infrastrukturen. Därför har de flesta kommuner i Nya Zeeland övergått till att förlägga relativt flexibla PVC-Orör, utrustade med Trelleborgs unika F-576 Anger-Lock.

— Jordbävningssäkra rör finns helt enkelt inte. Flexibla rör, som våra PVC-O-rör med Anger-Lock-tätningar, har dock visat sig fungera bra under de förhållanden som råder, med betydligt färre observerade brott och läckor jämfört med andra vanliga icke-flexibla rör säger Frank O’Callaghan, nationell teknikchef vid Iplex, en av Trelleborgs mångåriga partner i Nya Zeeland. 

 För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/pipe-sealsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com