Ny affärsområdeschef inom Trelleborgkoncernen

Peter_Hahn
Peter Hahn ny affärsområdeschef inom Trelleborgkoncernen
Peter Hahn har utsetts till ny affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions från den 1 januari 2018. Han efterträder Claus Barsøe och kommer liksom sin företrädare att ingå i koncernledningen. Claus Barsøe blir Executive Vice President inom Trelleborg Sealing Solutions med fokus på chefsövergången och framtida affärsutveckling.

Peter Hahn, född 1958, av amerikansk och tysk nationalitet, är idag ansvarig för global affärsutveckling inklusive globalt ansvarig för flyg- och personbilssegmenten inom Trelleborg Sealing Solutions. Han har arbetat inom affärsområdet i olika seniora ledningsfunktioner sedan 2001; på plats som ansvarig för affärsområdets nord- och sydamerikanska verksamhet samt under lång tid som ansvarig för dess europeiska verksamhet, vilka tillsammans utgör tre fjärdedelar av affärsområdets försäljning. Härutöver har Peter varit ansvarig för etableringen av de globala centrum för flyg och personbilar, ett antal förvärv och affärsområdets expansion i Östeuropa. Peter har tidigare innehaft olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa.

– Vi är mycket nöjda över att kunna befordra Peter. Han är en självklar efterträdare med stor internationell erfarenhet som kommer fortsätta driva affärsområdets utveckling på ett framgångsrikt sätt. Såväl i Trelleborg Sealing Solutions som i koncernen har Peter sedan länge gått i spetsen för prioriterade områden såsom att göra det enkelt för kunder att göra affärer med oss, digitalisering och utveckling av nya tekniker, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Det är med stor tillförsikt jag har tackat ja till uppdraget att leda utvecklingen av Trelleborg Sealing Solutions. Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret, och kommer ha tydlig nytta av mina erfarenheter från olika delar av affärsområdet och koncernen, säger Peter Hahn.

Claus Barsøe har varit affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions sedan 2003. Han har varit en stor tillgång och en av de viktigaste anledningarna till den framgångsrika utvecklingen av affärsområdet under snart 15 år.

– Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till Claus. Han har en fantastisk förmåga att alternera mellan visionärt och operativt ledarskap. Med sin skarpsynthet har han framgångsrikt arbetat för innovationer i kundrelationer, affären och affärsmodeller, vilket bidragit till Trelleborg Sealing Solutions marknadsledande position men också påverkat koncernen som helhet på ett positivt sätt. Claus har härutöver stått för lojalitet och varit ett personligt stöd på många sätt, avslutar Peter Nilsson.