Nytt Star for Life-program för studenter från Sri Lanka sponsras av Trelleborg

Nytt Star for Life-program för studenter från Sri Lanka sponsras av Trelleborg
Ett unikt Star for Life-program med stöd från Trelleborg har officiellt startat på Kelani College (Kelani Maha Vidyalaya), i Colombo, Sri Lanka. 
 
Målet bakom detta initiativ är att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar. Programmet bedrivs i treårsperioder i utvalda skolor. 

Elever vid Kelani College i Sri Lanka får inspiration och framtidstro när de deltar i det av Trelleborg sponsrade programmet Star for Life under tre år.

Positiva effekter
Tidigare program har gett mycket positiva resultat för de deltagande studenterna vad gäller en hälsosammare livsstil, men även för skolarbetet i allmänhet. Initiativet är helt ideellt och är politisk och religiös oberoende och porgrammet har godkänts av det regionala utbildningsdepartementet i Sri Lankas västra provins.

– Det är inte bara vi som är glada och förväntansfulla över att programmet har godkänts och kommer att genomföras. Rektorn på Kelani College, Mr. Waragoda, lärarna och eleverna tror alla att detta program kommer att ha en positiv effekt för de barn som går i skolan och för skolmiljön, säger Chathuranga Guruge, programansvarig och chef för Star For Life-programmet i Sri Lanka.

– Detta stöd är en del av vårt samhällsengagemang. Genom att stödja de lokala samhällen där vi är verksamma, med fokus på unga människor, bidrar vi till global social utveckling, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg. 

Trelleborg har produktionsanläggningar i Sapugaskanda i Sri Lanka och detta var den främsta orsaken till att Kelani College valdes för programmet, eftersom det är en av de skolor som ligger närmast anläggningarna och många av skolans studenter har föräldrar och släktingar som arbetar på Trelleborg i Sri Lanka.

SLBV
Programmet Star for Life på Kelani College sköts av den svenska organisationen Sri Lankas Barns Vänner, SLBV, som har 30 års erfarenhet av att hjälpa utsatta barn och ungdomar till en bra utbildning. Under 2009 lanserade SLBV sitt första Star for Life-program i Sri Lanka genom ett lokalt samarbete i Sri Lankas södra provins. Pilotprojektet pågick under tre år efter godkännande från det regionala utbildningsdepartementet i Sri Lankas södra provins. När detta treårsprojekt var avslutat kunde man redovisa positiva, framgångsrika resultat för både de enskilda skolbarnen och för skolan.

Coacherna i Star for Life-programmen har genomgått en omfattande utbildning och har erfarenhet inom områden som Skydd av barn, Barns rättigheter, Etisk och meningsfull medverkan av barn, Personlig utveckling och Rådgivning. 

– Vi gör mer än så. Vi arbetar även med lärarna. Vi håller många workshoppar för lärare och kapacitetsbyggande utbildningar för att uppmuntra lärarna och underlätta för dem att identifiera vad de behöver för att stödja eleverna så att de uppnår sina drömmar, säger Chathuranga Guruge.
 
Barnvänlig utbildningsmiljö
Kombinationen av detta program och det statliga utbildningssystemet skapar en barnvänlig utbildningsmiljö och ökar medvetenheten om barns och ungdomars behov av skydd, i synnerhet vad gäller sexuell samlevnad, familjeplanering och hur man förebygger spridningen av HIV/aids samt sexuellt överförbara sjukdomar. Den ansvariga personen för programmet/huvudcoachen och annan personal tränar skolans personal så att dessa ska kunna fortsätta arbetet även efter att programmet avslutas efter tre år, genom att ge personalen rätt utbildning och bygga upp ett nära samarbete med andra som erbjuder samma tjänster i närområdet och etablera en kontakt mellan befintliga lokala remitterande instanser och skolan.

Programmets högtidliga öppnande på Kelani College i januari 2014 skedde i närvaro av gäster från hela världen, inklusive Mr. Iilapperuma, chef för det regionala utbildningsdepartementet i Sri Lankas västra provins, Peter Nilsson, Trelleborgs VD, Jayantha Senevirathne, professor på Filosofiinstitutionen på universitetet i Kelaniya, representanter från SLBV Star for Life, samt representanter från det lokala samhället och från Trelleborgs ledning i Sri Lanka och annan personal.


För mer information, besök:
www.trelleborg.com/corporate-responsibility