Navigation i litet format

safe-pilot-cat-pro
Trelleborgs nästa generations marina lots- och positioneringssystem, CAT PRO, gör det möjligt för fartygslotsar att bli ännu mer precisa och effektiva.

Kunniga fartygslotsar är viktiga yrkespersoner på dagens vattenvägar. Deras arbete att leda in fartyg i hamnar och genom hårt trafikerade och farliga farvatten ökar sjöfartens effektivitet och minskar risken för olyckor, samtidigt som behovet av muddring och dess miljöpåverkan minskar avsevärt.

 

Tidigare förlitade sig lotsarna nästan helt på sina personliga kunskaper om farlederna, men modern teknik håller på att förändra deras arbetsmetoder. Dagens lotsar har också teknisk utrustning och programvara som navigeringsstöd. Sedan 2016 har Trelleborg varit marknadsledande inom marina lots- och positioneringssystem med sitt SafePilot-system. 

 

SafePilot, som utvecklats i Danmark, samverkar med fartygets navigeringssystem för att ge lotsen exakt information om fartygets position, tidvatten, bottentopografi (havsbottnens fysiska egenskaper) och eventuella faror för sjöfarten.

 

En ny produkt i SafePilotsortimentet, SafePilot CAT PRO, sätter ribban ännu högre och förser lotsarna med fartygsoberoende GPS-data och en mängd andra nya funktioner, till ett rimligt pris.

 

— CAT PRO samlar många av de bästa funktionerna från hela SafePilot-sortimentet i en förpackning som är ungefär lika stor som två kortlekar, den väger lite och är enkel att använda. Vi har lotsar som säger att våra nuvarande system hjälper dem att arbeta 25 procent mer effektivt, och att CAT PRO kommer att förbättra noggrannheten, effektiviteten och säkerheten ytterligare, säger Tommy Mikkelsen, ansvarig för Trelleborgs marina infrastrukturverksamhet i Danmark. 

 

Han förklarar att lotsarna kan visualisera ett fartygs position med en precision på en centimeter i realtid om de använder Trelleborgs navigationsprogramvara SafePilot i CAT PRO-enheten, vilket ger stor säkerhet vid lotsning. Genom direkt kommunikation med bogserbåtar kan man styra fartyg den effektivaste vägen till och från deras förtöjningsplatser, minska lotstiden och minska den totala tiden i hamn. 

 

Skiftande bottentopografi och frekvent muddring är vanligt i många vattenvägar. CAT PRO ger lotsarna en tydlig bild av havsbottnens aktuella tillstånd, vilket minskar risken för grundkänning. Ny batteriteknik låter CAT PRO fungera i 30 timmar på en full laddning, dubbelt så länge som sina föregångare. 

 

En viktig egenskap hos CAT PRO är möjligheten att utnyttja flera GPS-system för att beräkna ett fartygs position, vilket förbättrar precisionen. 

 

— Tidigare spårade navigationsenheter det amerikanska och det ryska systemet — GPS respektive GLONASS. Men CAT PRO utnyttjar alla tillgängliga GPS-system, inklusive europeiska, indiska och kinesiska, för att leverera en precision ner till en centimeter, säger Tommy Mikkelsen.

 

Systemet har också skydd mot potentiella externa attacker.

 

— En svaghet hos GPS-system är att de kan påverkas otillbörligt. Någon med tvivelaktiga avsikter kan skicka ut en signal som lurar en GPS-enhet att tro att den är någon annanstans. Detta kan vara katastrofalt för ett fartyg som anlöper en hamn. CAT PRO har förmågan att upptäcka sådan påverkan och meddela användaren, säger Tommy Mikkelsen. 

 

Han förklarar att en annan viktig säkerhetsfunktion hos CAT PRO är enhetens förmåga att fungera helt oberoende av det lotsade fartyget. 

 

— Många andra system ansluts till fartygets instrumentering, förutom  att de tar emot data från GPS-systemet. Det blir alltså en blandning av data från fartygets navigeringssystem och oberoende datakällor. CAT PRO fungerar annorlunda. Enheten arbetar helt oberoende av fartyget. Om något fel uppstår på fartyget, som elbortfall eller maskinhaveri, har lotsen fortfarande systemet under kontroll och kan kommunicera med bogserbåtens besättning för att föra fartyget till en säker plats, säger han. 

 

En annan fördel med systemet är att CAT PRO-enheter är utbytbara. En lots har normalt med sig två enheter ombord på ett fartyg — en för att beräkna fartygets position och den andra för dess kurs, den kompassriktning i vilken fartygets bog pekar. 

 

— Kombinationen av dessa två enheter skiljer sig från alla andra system. Vi har gjort de två enheterna likadana. Fördelarna med det är att man kan ladda en enhet inomhus
medan man använder den andra utomhus. Utbytbarheten gör underhåll och reparation mycket enklare, säger Tommy Mikkelsen.

 

Han tror att SafePilot-sortimentet i framtiden kommer att utvecklas med ny teknik för att bli ännu bekvämare och effektivare att använda.

 

Så fungerar SafePilot CAT PRO

SafePilot CAT PRO är ett avancerat marint lots- och positioneringssystem för dagligt lotsarbete. Varje enhet är ungefär lika stor som två kortlekar och väger 420 gram.

 

En lots har normalt med sig två CAT PRO-enheter tillsammans med en surfplatta till det fartyg som behöver lotsning. En enhet beräknar fartygets exakta position med hjälp av GPS, medan den andra beräknar kursen.

 

Med hjälp av Trelleborgs navigationsprogram, SafePilot, får lotsen information i realtid på surfplattan och kan ge instruktioner till bogserbåtar för att leda fartyget till dess förtöjningsplats. Systemet lanserades i april 2022.

 

Förutom system för fartygslotsar omfattar SafePilotsortimentet lösningar för offshoreindustrin, bogserbåtar, kranförare och befäl på färjor och kryssningsfartyg. 

 

 


För mer information, besök:
Marine & InfrastructureDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.