Mjuka sidan vinner

Mjuka sidan vinner

Malmindustrin är inte direkt känd för mjuka lösningar. Men med en speciell gummiblandning istället för stålkomposit har Trelleborg bidragit till att förbättra malmkvarnarna utan att kompromissa med prestandan.

Processen att utvinna mineraler ur malm sliter inte bara hårt på malmkvarnarna, den kan även ge både ägare och operatörer huvudvärk. Malmkvarnar bygger på hög slagkraft för att krossa malmen som matas in i dem. De tenderar därför att vara bullriga, att slitas snabbt och att förbruka mycket energi. 

Kvarnar används för att i flera steg krossa och reducera malmen i mineralutvinning. En av de vanligaste kvarntyperna är kulkvarnen, där malmen mals i en roterande cylinder tillsammans med tunga stålkulor. Slagkraften från de fallande kulorna pulveriserar malmen inför nästa steg i processen.

Trelleborg har nyligen nått ett genombrott som ska minska krossanläggningars energiförbrukning, slitage och ljudnivå, och samtidigt öka effektiviteten. Ett försök i Australien har visat imponerande resultat, och en andra försöksomgång är nu på god väg.

Enligt Zane Thomas, teknisk ansvarig för kvarnar inom Trelleborg Offshore & Construction i Australien, innebär det nya konceptet att man belägger insidan av kulkvarnar med en gummiblandning av speciell kvalitet som ersätter konventionella lösningar av stål- och stålkomposit. 

Förbättrad malningsprocess

– Den nya lösningen har låg vikt och den går snabbt och enkelt att installera, säger han. Den minskar belastningen och energiförbrukningen, den är inte benägen att spricka och livslängden är förutsägbar, säger han.

På grund av den höga slagkraften och den nötande verkan i kvarnen måste fodret bytas regelbundet.

Trelleborg insåg att malningsprocessen skulle kunna förbättras för vissa primära och för alla sekundära och tertiära kvarntillämpningar. I Australien har Trelleborg valt en mycket slitstark gummiprodukt (1605am) för att skapa ett nytt fodersystem till kvarnarna. Lösningen går ut på att lyft stavar och plattor av gummi i stället för stålkomposit gör grovjobbet.

Försöksdrift i en australisk gruva under 2013 och 2014 gav enastående goda resultat. Gummifodret visade sig vara lika hållbart som fodren av stålkomposit, och enklare att installera, tack vare lägre vikt.

– Trelleborgs grundinställning är att eftersträva ständig förbättring, och lösningen var en naturlig följd av det, säger Zane Thomas.

− Vårt gruvteam studerade vilka problem kvarnoperatörerna hade och föreslog en lösning som skulle hjälpa kunderna och utveckla gruvnäringen, både när det gäller kvarnar och andra verksamheter med kraftig nötning.

Global potential 

Förutom andra fördelar minskar den nya lösningen slitaget på den dyraste komponenten i kulkvarnen – malningsmediet, det vill säga stålkulorna. Dessutom minskar risken att foder och andra komponenter spricker och stoppar driften, med onödig stilleståndstid och ekonomisk förlust som följd. 

– Den globala potentialen för en sådan produkt är enorm. Efter de lyckade inledande försöken har en full uppsättning foder installerats för att validera de första resultaten, säger Zane Thomas.Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com