Medvind for alternativ energi

Ricardo-Bessa-for-Trelleborg-T-Time
Medvind för alternativ energi
Illustration of Trelleborg offshore product in harsh weather

Efter den stora kärnkraftskatastrofen i Japan har landets kärnkraftverk stängts och det behövs en alternativ energiförsörjning. En stor investering görs i ett miljöanpassat alternativ som bygger på vinden till havs och teknik att skörda energi från den.

Fukushima-katastrofen i mars 2011, med härdsmälta i tre av anläggningens kärnreaktorer, skickade en chockvåg genom Japan. Förutom olyckans enorma miljöpåverkan har allmänhetens förtroende för kärnkraftverk minskat tydligt. Den japanska regeringen beslutade därför att stänga alla landets drygt 50 kärnkraftverk.

Behovet av alternativa energikällor har därmed ökat kraftigt. Ett fokusområde i sammanhanget är vindkraft, och eftersom Japan är ett tätbefolkat och bergigt land får vindparkerna hålla sig till havs. Flytande vindturbiner är huvudalternativet i de djupa vattnen utanför landets oländiga kustlinje. 

Fukushima Forward är ett försöksprojekt för havsbaserad vindkraft. Det drivs av det japanska ministeriet för ekonomi, handel och industri. Projektet omfattar tre olika typer av vindkraftverk samt världens första offshore-transformatorstation. Den första fasen av projektet, som avslutades i september 2013, bestod i transformatorstationen och en flytande vindturbin på två megawatt. Den andra fasen, installation av två turbiner på sju megawatt, pågår och beräknas vara färdigställd i slutet av 2015.

Efter en lyckad leverans till fas ett har Trelleborg valts till leverantör även för fas två. Det handlar om distribuerade flytmoduler (DBM), krökförstyvningar med dynamiska krökförstyvningsanslutningar (DBSC) samt kabelskydd av typ UraductTM och böjningsbegränsare. Produkterna ska säkra, styra och skydda elkablar i vattnet mot kraftiga rörelser och böjning, som kan orsaka utmattningsskador. 

– Att vinna kontraktet för fas ett var en stor framgång för Trelleborg. Vi var medvetna om vikten av projektet och vilka snäva tidsramar som gällde. Men med stöd av våra specialistteam såg vi till att leverera alla produkter exakt enligt plan och enligt kundens strikta leveransschema, säger John Deasey, försäljningschef för förnybara produkter inom Trelleborg Offshore & Construction. 

Enligt Furukawa Electric, företaget som ansvarar för projektet, utsågs Trelleborg till leverantör för fas ett tack vare sitt rykte om att leverera högkvalitativa lösningar och tekniskt kunnande även när tiden är knapp. Efter de snabba leveranserna till fas ett återstod ingen tvekan om att Trelleborg skulle väljas även för den andra fasen av projektet. 
Detta fortsatta engagemang i projektet ger enorma
möjligheter.

– En anläggning med 120 vindturbiner betyder den största leveransen någonsin av krökförstyvningar, kontaktdon och andra produkter. Trelleborg kommer samtidigt vinna kunskap om denna nya sektor, vilket öppnar möjligheter att kunskap om denna nya sektor och öppna möjligheter att leverera motsvarande teknik till tillväxtmarknader, säger John Deasey.


FUKUSHIMA FORWARD PROJECT
Fukushima Forward är en flytande havsbaserad vindkraftpark för demonstrationsändamål.

Projektet finansieras av Japans ministerium för ekonomi, handel och industri. Den första fasen av projektet består av en flytande vindturbin på två megawatt och världens första flytande transformatorstation på 25 MVA, ansluten till land via undervattenskablar. I den andra fasen kommer två vindturbiner på 7 MW att installeras – klart i slutet av 2015. Syftet med projektet är att etablera en affärsmodell för flytande vindfarmer och bana väg för framtida kommersiella projekt.T-Time finns tryckt och på nätet i åtta språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och kinesiska. 

För att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.