Leverantörsdialog för accelererad utveckling

Leverantörsdialog för accelererad utveckling
DeltagareEn Leverantörsdag för koncernens leverantörer hölls vid huvudkontoret i Trelleborg den 22 maj 2017, och samlade över 60 deltagare från större koncernövergripande leverantörsföretag.

En introduktion hölls av dagens värd, Jonas Olsson, VP Group Purchasing, och Charlotta Grähs, Senior VP General Counsel and Secretary.

Utöver den vänskapliga atmosfären och nätverkandet fick deltagarna en spännande och tydlig överblick över Trelleborgkoncernen – igår, idag och imorgon av Peter Nilsson, VD och koncernchef, följd av presentationer av Ulf Berghult, CFO, Patrik Romberg, Senior VP Corporate Communications, Jonas Olsson och Rosman Jahja, VP Corporate Responsibility. Trelleborgs decentraliserade organisation och ledningsstruktur förklarades, och de många pågående initiativen på den digitala sidan belystes. Den efterföljande frågestunden visade en genuin vilja hos de deltagande leverantörerna att förstå Trelleborgs strategi och att bidra till det gemensamma målet om en accelererad utveckling.

”Trelleborg är ett globalt och mer komplext företag än de flesta känner till, och vi har genomgått viktiga förändringar under 2016”, säger Peter Nilsson. ”Därför är det centralt för oss att förklara vår strategi för en av våra viktigaste intressentgrupper, nämligen våra leverantörer”.

”Som en del av våra program inom ramen för Excellence genomför vi leverantörsdagar centralt och lokalt i hela Trelleborg. Vi gör det för att försäkra oss om att att vår leverantörsbas förstår vart vi är på väg, hur de som leverantörer kan stödja detta och vad vi önskar oss av dem i termer av kvalitet, leveranssäkerhet, kostnader och företagsansvar”, sammanfattar Jonas Olsson.