Lättar på trycket

taking-the-pressure-of-batteries
Lättar på trycket

En liten men genial ventiltätning från Trelleborg hjälper bilindustrin att minska de batteriproblem som hänger samman med stopp-start-system.

Stopp-start-system blir allt mer populära inom bilindustrin. De kan förbättra bränsleekonomin och samtidigt minska miljöpåverkan. Systemen använder en typ av bly-syra-batterier som går under beteckningen Absorbent Glass Mat (AGM). I sådana batterier finns en glasmatta som absorberar och håller kvar syran, samtidigt som de positiva och negativa plattorna separeras. Detta batteri har många goda egenskaper, som lång livslängd och utmärkt vibrationstålighet. Det är hermetiskt slutet och
praktiskt taget spillsäkert, underhållsfritt och helt återvinningsbart.

Stopp-start-tekniken belastar batteriet hårt, för medan motorn är avstängd är batteriet den enda energikällan för bilens alla elektriska system, som luftkonditionering, radio och navigationssystem. I avancerade stopp-startsystem, som regenerativ bromsning eller passiv boost, belastas batteriet ännu mera.

Förmågan att släppa ut trycket från den mindre gasbildning som uppstår under laddning är en viktig funktion hos AGM-batterier. Det kan leda till explosiva ångor och försämring av batteriets prestanda. För att effektivt hantera den frågan har Trelleborg Sealing Solutions utvecklat Ventseal Light. Det är en patenterad konstruktion som är en kombinerad tätning och tryckstyrd ventil. Ventilen reagerar på låga tryck och öppnas redan vid tryck mellan 50 och 400 mbar, beroende på tillämpningen.
När trycket har släppts ut stängs ventilen automatiskt för att förhindra läckage från batteriet. Även om det handlar om en liten komponent jämfört med storleken på batteriet, måste denna kritiska del ge tillförlitlig tätning under batteriets hela livslängd och fungera vid extrema temperaturer.

– Ventilen klarar intensiv laddning och urladdning, något som blir aktuellt när motorn stoppas och startas för att spara bränsle, säger Martin Hignett, ansvarig för Trelleborg Sealing Solutions i Malta.

– Med allt strängare lagar kring bränsleförbrukning har stopp-start-system blivit mer attraktiva, eftersom de kan minska bränsleförbrukningen med mellan 2 och 10 procent. Den skattemässiga bestraffningen av biltillverkare som inte uppfyller kraven på bränsleekonomi har gått från irriterande till smärtsam! Europa har tagit till sig stopp-start-tekniken, och nu börjar den vinna mark även i USA och Kina.

Ventseal Light utvecklades ursprungligen för att uppfylla de tekniska behoven hos en tillverkare av AGM-batterier. Produkten lanserades på marknaden 2001, efter att ha patenterats året innan. Martin Hignett berättar att stora investeringar har gjorts sedan 2012 för att motsvara efterfrågan på Ventseal Light. Trelleborg i Malta räknar med att producera 160 miljoner Ventseal per år. Men efter hand som intresset för AGM ökar är det troligt att efterfrågan på Ventseal följer efter.

Trelleborg är stolta över sin egen utvecklingskapacitet, vilken omfattar både utveckling av elastomermaterial och processförbättringar. Detta har möjliggjorts tack
vare en högt automatiserad produktionsanläggning. Automatiseringen sträcker sig från formsprutning till efterbehandling med robotstansning, samt inspektion och packning.

Martin Hignett ser en ljus framtid för Ventseal Light eftersom AGM-batterier har stor tillväxtpotential inom andra tillämpningar, som att lagra energi från solpaneler och vindturbiner och för att driva båtar, flygplan, vattenskotrar och andra fordon.
För mer information, besök:
www.tss.trelleborg.com/Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com