Lättar på trycket

Blue-Dimension-Linet-Opticare
Trycksår är smärtsamma sår på huden och underliggande vävnad som orsakas av långvarigt tryck. Avancerade stödytor är viktiga för att förhindra trycksår.

Eftersom trycksår oftast drabbar personer som ligger till sängs eller sitter i rullstol under långa perioder, är utformningen och materialen hos de ytor som de kommer i kontakt med av yttersta vikt. Det här är något som teamet på Trelleborgs anläggning i Nottingham, England, är experter på.

 

Företaget utvecklar och tillverkar polyuretanbelagda vävar som är speciellt framtagna för medicinska stödytor. Polyuretanmaterialet gör att textilmaterialet kan sträckas på ett sätt som låter en madrass eller en dyna omfördela trycket. 

 

Det är ytskiktet på madrassen eller rullstolsdynan som huden kommer i kontakt med. För att kunna utnyttja stödytans fulla potential är den belagda vävens stretchegenskaper viktiga. Om den inte anpassar sig till patientens konturer,  gör inte stödytan det heller, sägerRichard Haxby, tekniskt ansvarig för belagda vävar till medicinska stödytor. Textilmaterialen är andningsbara, vilket innebär att den fukt som patienten producerar kan passera genom materialet. Det bidrar till att hålla patientens hud sval och torr. 

 

— De har hög nötningsbeständighet för att tåla hantering och hård förslitning, och tål dessutom de aggressiva rengöringsmedel som används på sjukhus och i andra vårdmiljöer, säger han och tillägger att belagda vävar även används i blodtrycksmanschetter, tryckförband, sjukhusrockar, förkläden och annan medicinsk utrustning.  

 

Lika viktigt för att förebygga utveckling av trycksår är kärnan i madrassen eller dynan. Grundkraven är likartade, men utförandet kan variera beroende på patientens kliniska behov. 

 

— Många olika material används i madrassens kärna, från enkla skumplattor till formgjutna skummaterial, viskoelastiskt skum, geler och luftkuddar — allt tillverkat
av Trelleborg i Monson, Massachusetts, i USA. Olika material ger en medicinsk produkt olika egenskaper, säger Richard Haxby. 

 

För att förstå marknadens behov och hur man förverkligar dem i produkter är Trelleborg aktivt engagerat i den medicintekniska industrin. Företaget arbetar med amerikanska och europeiska kommittéer om standarder för stödytor, med målet att förbättra livskvaliteten för sängbundna och rullstolsburna patienter. 

 

En utmaning med polyuretan är att hitta den perfekta balansen mellan andningsbarhet och hållbarhet. Att öka fuktgenomsläppet minskar motståndskraften mot rengöringsmedel som används på sjukhus.

 

— Vi har i nära samarbete med våra polymerleverantörer utvecklat en ny produkt som är höggradigtandningsbar och samtidigt hållbar, säger Richard Haxby. 

 

Den nya produkten kom ut på marknaden i slutet av 2022. För mer information, besök:
Engineered Coated FabricsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.