Kjolar som räddar

Chris-Fitzgerald-and-hovercraft
Neoteric Hovercrafts svävare används av räddningstjänster över hela världen. När företaget behövde en robustare lösning för svävarnas kjolar vände man sig till Trelleborg som är känt för sina slitstarka belagda vävar.

Neoteric Hovercraft är idag kanske världens ledande tillverkare av lätta svävare, men företagets början var anspråkslös. Det grundades av en grupp tonåriga australiska flygvapenfrivilliga 1960 och företaget leds än idag av Chris Fitzgerald — en av dessa kadetter. Huvudkontoret ligger numera i USA-delstaten Indiana.

Neoteric Hovercraft har kunder i fler än 50 länder, främst inom räddningstjänst och fritidssektorn.

Chris Fitzgerald är idag 74 år gammal, och en sann pionjär för svävare. Han har ägnat nästan 60 år av sitt liv åt den blomstrande verksamheten.

Neoterics framgång beror delvis på företagets styrsystem för reverserad kraft. 60 procent av kraften som utvecklas kan riktas bakåt, vilket proportionellt är mycket bättre än de 18 procent som jetflygplan uppnår. Detta gör företagets svävare till de enda i världen som har effektiva bromsar!

Framför allt räddningspatruller uppskattar svävarens stabilitet i allt från terräng som består av frysta sjöar till sumpiga träsk. Det betyder att räddningspersonal kan stå på kanten av farkosten och dra en person ombord utan risk att kapsejsa.

— Jag känner mig nöjd med att kunna säga att våra svävare har bidragit till att rädda många liv genom åren, inte minst i samband med isolyckor i de nordiska länderna.
En gång träffade jag en finsk man som hade gått igenom isen i en sjö och räddats av en av en svävare från Neoterics, säger Chris Fitzgerald.

Men svävarna kan användas till mycket annat än räddningsuppdrag. Gruvföretag använder dem för att montera dammtätningar i gruvor, och de har kommit till användning för att åtgärda oljeutsläpp. Sedan finns det alltid de som bara älskar att tävla med dem för nöjes skull — särskilt i Europa.

Svävarna har vunnit stora framgångar, men Chris Fitzgerald tycker ändå att kjolarna slits för snabbt vid daglig användning på ytor som is, sand och betong.

— Vi har använt neoprenbelagd nylon med dimensionen 0,5 kg/m2 i flera år, men materialet är för dyrt och för tungt. Vi har också testat packduk, men det är bara material av neoprentyp som ger tillräcklig hållbarhet.

— En svävare är i princip en båt som svävar på en luftbubbla, det är viktigt att komma ihåg. Det behövs ett material till kjolen som håller luften kvar, men som inte är för tungt för motorn att lyfta. Kjolen ska beröra underlaget, men luften ska samtidigt fungera som smörjmedel mellan svävare och underlag.

Chris Fitzgerald hade tidigare köpt material från Reeves Brothers och när han nu började undersöka marknaden för belagda vävar igen kom han i kontakt med Trelleborg, som förvärvade Reeves Brothers 2006.

— Utmaningen låg i att hitta ett nötningsbeständigt material, slitstarkt som järn, men samtidigt lätt och lufttätt nog att låta svävaren fungera effektivt. Vår forskningsoch utvecklingsavdelning tog fram några prover för Neoteric, och de testades noggrant, säger David Behrens, regionalt försäljningsansvarig inom Trelleborg Coated Systems.

Neoterics testmaskin är en gisslare av rang. Materialet piskas i en kammare med enorm intensitet och friktion, som när en orkan sliter sönder en flagga. Trelleborgs
neopren belagda väv klarade det mycket hårda testet bra.

— Materialet fungerar utmärkt och jag är nöjd med det, även om det finns stort utrymme för ytterligare förbättring av väven, med tanke på en större marknad och användningsområden. 

Förr eller senare skulle jag vilja hitta ett företag som kan ta över verksamheten. Men det har varit min tanke ända sedan jag flyttade Neoteric Hovercraft till USA så tidigt som 1975. Det har varit hela mitt liv säger Chris Fitzgerald.

 


För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/engineered-coated-fabricsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com