Hemma i världen

Inderjeet_Singh
Efter sin flytt från Indien till England har Inderjeet Singh flyttat fokus från tätningar med komplex konstruktion till tätningar av innovativa material. Principerna för produktstyrning är dock desamma världen över.

Sommaren som gick var den varmaste som Storbritannien upplevt, så Inderjeet Singh kände sig kanske mera hemma än vanligt i Tewkesbury i England, med tanke på att han flyttat dit från indiska Bengaluru, där den genomsnittliga sommartemperaturen ligger väl över 30 °C.

Inderjeet Singh arbetar nu som produktansvarig för tätningslösningar från Trelleborg Sealing Solutions anläggning nära Birmingham, Storbritanniens näst största stad. I Bengaluru arbetade han med tillverkning av Trelleborgs radiella oljetätningar.

— Arbetet inom Trelleborg bygger mycket på olika nätverk, så även när jag hade min bas i Bengaluru arbetade jag inom globala team. Jag känner därför redan alla dem jag samarbetar med här i Tewkesbury väl. Kanske sticker jag ut lite, men jag känner mig hemma här. Att arbeta på Trelleborg är som att vara en del av en stor familj, så flytten var enkel, säger han.

När Inderjeet Singh anställdes vid Trelleborg för sex år sedan fick han uppdraget att sätta igång produktion av radiella oljetätningar i Indien. Under en 18- månadersperiod bestod arbetet i att lägga grunden med rätt kompetens och teknik samt att skaffa fram verktyg och maskiner. Först därefter kunde han koncentrera
sig på uppgiften som produktansvarig.

— Vårt team var så framgångsrikt att anläggningen för radiella oljetätningar inte räckte till och produktionen fick flyttas till större lokaler, säger han.

— Befattningen som produktansvarig inom Trelleborg är mycket viktig. Vi ska leda utvecklingen av nya produkter, avsedda att ge ökad försäljning och tillväxt i de anläggningar vi ansvarar för. Vi formulerar strategier för segment och regioner och även för specifika kunder eller applikationer. 

En annan viktig uppgift är att stödja marknadsbolagen i deras säljuppdrag. Vi förser dem med material för att marknadsföra våra produkter, utbildar dem och ger dem stöd om de stöter på problem. Det betyder att vi måste vara flexibla och alltid ha väskan packad för att utifrån behov kunna besöka en kund, vare sig det är i USA, Kina eller någon annanstans, säger Inderjeet Singh.

Även om Inderjeet Singh hanterar andra produkter i Tewkesbury än i Indien är principerna för produktstyrning desamma.

— Enda skillnaden är att man är lite mer formell i England jämfört med Indien. Processerna däremot, är praktiskt taget identiska, säger han.

Det kan förefalla överraskande eftersom det är en vanlig föreställning att tillverkning i Indien, som betraktas som ett låglöneland, skulle vara manuell, medan den i Europa är mer automatiserad.

— Trelleborg skiljer sig en del från andra tillverkare genom att vi i Asien främst producerar för att möta behoven hos såväl lokalt baserade internationella tillverkare som inhemska företag. Anläggningarna producerar inte billiga komponenter för export, säger Inderjeet Singh.

— Om en produkt kan tillverkas manuellt på ett effektivt sätt är det naturligtvis en möjlighet.

Men om den metoden visar sig inverka negativt på kvaliteten övergår vi till automation. Det handlar om att hitta rätt balans i produktionen.

Den största skillnaden mellan radiella oljetätningar och de produkter som Inderjeet Singh idag hanterar är att radiella oljetätningar har en komplex konstruktion, medan Tewkesbury- tätningarna är komplexa vad gäller materialsammansättning. 

— Jag blev tvungen att damma av mina gamla kemiböcker från skolan för att kunna diskutera med de material experter som hjälper mig, säger han.

Huvudprodukten från Tewkesbury är det egenutvecklade perfluorelastomerbaserade tätningsmaterialet Isolast. Materialet har extremt hög kemisk resistens och kan användas med i stort sett alla processmedier. 

— I och med Isolast förfogar Trelleborg över en av de bästa serierna perfluorelastomerer på marknaden. Vi har ett mycket bra utbud av O-ringar för halvledare, flygindustri och mat- och dryckesindustri. Nu är vi redo för nästa stora steg för att driva verksamheten framåt, säger Inderjeet Singh.

— Som produktansvarig är det min uppgift att motverka de missuppfattningar som finns på marknaden när det gäller Isolast. Eftersom perfluorelastomerer är så kemiskt resistenta tror många att de inte kan fixeras vid metaller eller andra material. Det är emellertid fullt möjligt och vi har finslipat teknikerna för ändamålet. En annan vanlig missuppfattning är att O-ringar är det enda tätningsalternativet, vilket inte heller stämmer. Perfluorelastomerer kan formsprutas i komplicerade geometrier. Båda dessa alternativ i tillverkningsprocessen breddar konstruktionsmöjligheterna, vilket innebär att vi kan uppfylla allt hårdare krav på ökade volymer och erbjuda fördelar för kunder som vill öka sin produktionskapacitet.

 För mer information, besök:
https://www.tss.trelleborg.com/sv-seDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com