Håller för hettan

När det gäller brand finns det inga genvägar. Passiva brandskyddslösningar baserade på polymerer kan vara avgörande för att skydda människor, byggnader och utrustning.

Eld brukar sägas vara en god tjänare men en dålig herre. Energibolag är till exempel väl medvetna om brandfaran när de hanterar stora mängder kolväten. Eftersom de fokuserar på säkerhet, anläggningstillgångar och koldioxideffektivitet prioriteras brandskydd. Trelleborg har lösningar som passar bra i sammanhanget. Patrick Waal, ansvarig för tillämpad teknik inom Trelleborg Offshore & Construction, förklarar:

– Passiva brandskyddslösningar finns i material och i produkter som skyddar personal, utrustning, kritiska komponenter och byggnader. Produkterna ger extra tid vid en nödsituation så att man får möjlighet att få kontroll över branden och kan evakuera. 

Brandskyddslösningarna består av beprövade konstruktioner och tillverkningstekniker och skyddar mot olika slags bränder, från enkla cellulosabränder till kolvätebränder och bränslebränder. De består av gummimaterial, uppbyggda i lager, som ger skydd mot korrosion, värme, brand och mekanisk påverkan och som skyddar byggnader från att överskrida givna temperaturgränser. Gummi har en unik förmåga att stå emot väder och rörelser, samtidigt som det är enkelt att inspektera och ger effektivt brandskydd under en anläggnings hela livslängd. 

Oljeplattformar till havs är bara ett exempel på en extrem miljö med hög brandrisk. Plattformar utsätts för intensiva korrosionsangrepp till havs, och måste samtidigt stå emot vibrationer från oljepumpar och havsvågornas rörelser. På havsplattformar är bostadsdelen normalt separerad från produktionsområdet. Därför behövs ett övergripande skydd, så att en brand kan isoleras effektivt och dess konsekvenser minimeras.

På havsplattformar är risken för snabb, okontrollerad brandspridning större än i många andra miljöer. Därför måste man säkerställa ett komplett skydd av alla områden för att förhindra spridning av rök och eld. Trelleborgs lösningar erbjuder inte bara det utan dämpar samtidigt vibrationer och isolerar mot ljud. Den flexibla strukturen hos Trelleborgs gummibaserade material ger skydd mot vibrationer, kollisioner och explosioner. 

Ta till exempel Trelleborgs nya Firestop-material, som utvecklades vid företagets eget laboratorium i Krokstadelva i Norge. Materialet lanserades i februari 2018. Det är tunnare och lättare än något annat brandskyddsmaterial på marknaden. Det tillverkas av en gummibaserad komposit som kan pressas och formas för att passa vilken form som helst, ”som ett våffeljärn”, säger Patrick Waal. Materialet skyddar personal och utrustning och förebygger att byggnaderna passerar kritiska temperaturgränser.

Trelleborg lägger på skyddsmaterialet Firestop på alla sektioner av stigarledningarna – de vertikala rörledningarna – som befinner sig i ”splash zone”, det vill säga området mellan vattenytan och plattformen. Genom att täcka detta känsliga område med Trelleborgs slitstarka, polymerbaserade, korrosionsfria brandskyddsbeläggning kan ett effektivt skydd garanteras.

När det gäller att skydda plattformarnas helikopterplattor och andra ytor från brand används Vikodeck. Det är en gummibeläggning i form av plattor som lämpar sig utmärkt för de tuffa förhållanden som råder vid olje- och gasproduktion till havs. De en kvadratmeter stora brandbeständiga plattorna läggs på aluminiumdäcken på havsplattformar för oljeborrning. Plattorna är enkla att installera och är dessutom underhållsfria. Förutom att erbjuda brandskydd tål de korrosion och slitage, och är mycket motståndskraftiga mot nötning, slag, explosioner och bränslebrand. 

– Den förväntade livslängden för en havsplattform är 30 år, och Vikodeck håller minst så länge, säger Patrick Waal.

Det gäller för övrigt alla Trelleborgs Firestop-lösningar.

– Vissa Trelleborg-produkter som är i drift på Nordsjön installerades på 1980-talet, och de fungerar fortfarande. Vi har en imponerande referenslista.

Trelleborg marknadsför brandskyddsprodukter till en mängd olika branscher och tillämpningar. 

– Inom fem år kommer vi att vara lika stora utanför olje- och gasindustrin som vi är inom den industrin. Vi utforskar alla möjligheter, och det finns god kapacitet för expansion, säger Patrick Waal.

 För mer information, besök:
www.trelleborg.com/applied-technologiesDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com