Håll fasaden

Håll fasaden

På byggnadsfasader är tätningar osynliga men kritiska faktorer som påverkar funktion och livslängd. Trelleborg står för hög kvalitet, ett rykte som har fört företaget till en ledande position i branschen. 

När vi låter blicken svepa längs fasaden på en spektakulär ny kontors- eller bostadsbyggnad kanske vi beundrar designen eller byggnadens majestätiska utstrålning.
Däremot har vi svårare att urskilja ett av de byggelement som gör hela projektet möjligt – tätningarna som omger huvuddelarna av byggnadens fasad. Dåligt utformade tätningar kan göra att luft och vatten tränger in. Det leder till energiförluster och strukturskador, faktorer som skadar en byggnads anseende och dess chanser att locka hyresgäster och köpare.

Det är därför konstruktörer, tillverkare och fasadkonsulter inom byggbranschen bara vill samarbeta med de mest pålitliga tätningsleverantörerna på marknaden. Här kommer Trelleborg in, som global ledare inom tätningsprofiler.

Trelleborgs tätningar används i USA i prestigefyllda projekt som Hudson Yards utvecklingsprojekt på Manhattan, Willis Tower i Chicago och ExxonMobils hypermoderna
huvudkontorskomplex i Houston. Ytterligare exempel hittar vi i Saudiarabien, Hongkong, Mongoliet och på andra exotiska platser.

– Våra kunder uppskattar verkligen att vi har ett team av människor som förstår deras behov. Vi analyserar kundernas behov och omsätter dem till specifikationer och ritningar som vi sedan använder för att producera tätningar för en specifik uppgift, förklarar Mike Scanlon, försäljnings- och marknadsföringsansvarig för tätningsprofiler i USA inom Trelleborg Industrial Solutions.

Beständig mot papegojor
Att uppfylla kundens krav är naturligtvis avgörande, men Trelleborg måste också uppfylla dem i tid för att behålla sin ledande ställning inom byggbranschen. Trelleborg kanske bara får en månad på sig att utforma och utveckla de verktyg som behövs för att skapa tätningar till ett byggprojekt, förklarar Mike Scanlon. I byggprojektet kan det dessutom förekomma flera olika tätningskrav som hans team måste hitta lösningar på. De har fått sin beskärda del av udda förfrågningar. I ett projekt behövdes en tätning som skulle vara beständig mot lokala papegojor som hade fattat särskilt tycke för
gummitätningar i byggnader.

Mike Scanlon har sett byggbranschen gå igenom många förändringar under de senaste åren och vet vad dessa förändringar har inneburit i fråga om att utveckla
topprankade tätningssystem. Som exempel kan nämnas att väggkomponenter till stora byggprojekt numera ofta byggs i en produktionsanläggning och transporteras färdiga till byggplatsen för montering, istället för att platsbyggas som förr i tiden. Det kräver större och mer avancerade tätningar.

Datorstödd konstruktion och byggnadsadministration har gett upphov till byggnader med mer komplexa geometrier – former som skapar nya utmaningar för tätningskonstruktörer.

– Vissa konstruktioner är så komplicerade att man måste ställa sig frågan om det alls går att skapa en fungerande tätning, säger Mike Scanlon.

Det innebär att Trelleborg samarbetar med kunden för att utforma lösningar, producera verktyg för att kunna tillverka dessa lösningar, ta fram testtätningar och modeller för att säkerställa att lösningarna kommer att fungera på rätt sätt, och sedan tillverka tätningarna – allt enligt kundens snäva tidplan.

Högt förtroende
En annan stor förändring som Mike Scanlon och hans team har sett är Trelleborgs ökande globala räckvidd. Flera byggföretag i USA har tagit sig an byggprojekt på
utländska marknader, och valt Trelleborg som tätningsleverantör. Som ett resultat av detta har Trelleborgs goda rykte spridit sig så mycket att företaget i dag levererar tätningsprofiler i Asien, Sydamerika och andra delar av världen utanför Europa och Nordamerika.

Ett tätningssystem utgör bara en bråkdel av den totala kostnaden för en byggnad, men det är en viktig bråkdel. Fasader står ofta för 20 procent av den totala kostnaden för ett byggprojekt och tätningar bara för 2–5 procent av fasadkostnaderna. Mike Scanlon betonar dock att trots tätningarnas relativt beskedliga värde i förhållande till byggnaden i övrigt kan dåliga tätningar innebära kostsamma reparationer längre fram. Därför bör man lägga stor omsorg på tätningarnas kvalitet och design.

– Vår kunskap om fasadtätningsprofiler och vår expertis grundas på vår ambition att behålla det höga förtroende våra kunder har för oss. Vi ser oss inte primärt som gummitillverkare. Vi anser oss vara ett företag som kan erbjuda en lösning på viktiga tätningsproblem för fasader i de mest krävande miljöer, säger Mike Scanlon.Mellan glas och stål
Profiltätningar används för att fälla in glaspaneler i utfackningsväggar och fasader, för att skapa luft- och vattentäta tätningar inom fasadsystemet och täta kring ytterkonturen av sammanbyggda väggpaneler. De används också i rörelsefogar och för att täta rörliga komponenter, som fönster och dörrar.

Tätningar måste tåla nedbrytande inverkan från omgivningen, som värme, vatten, ozon, saltstänk och UV-strålning. De måste vara motståndskraftiga men samtidigt motstå bestående deformation under dynamisk belastning och vind.

Vissa tätningar får utstå kraftig kompression och måste ändå behålla sin funktion. Under sådana förhållanden kan det krävas material med extra höga prestanda, exempelvis av silikon eller peroxidvulkaniserad EPDM.Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com