Trelleborg slår världsrekord i Guinness World Records® för den största O-ring som någonsin har producerats

o-ring_world-record
Trelleborg slår världsrekord i Guinness World Records® för den största O-ring som någonsin har producerats
Trelleborg Sealing Solutions har satt ett nytt rekord i Guinness World Records® med rubriken Största O-ringen. Den aktuella O-ringen, som är tillverkad vid Trelleborgs anläggning i Tewkesbury i England, bygger på bolagets unika FlexiMold™-process och det framgångsrika försöket att slå världsrekord var fokus för ett samhällsbaserat projekt tillsammans med Tewkesbury School.
 
Höjdpunkten i projektet inträffade den 12 juli 2019 när O-ringen i elastomer, med sina 364 meter i omkrets, under högtidliga former lades runt den medeltida Tewkesbury Abbey i närvaro av Tewkesburys borgmästare, en domare från Guinness World Records, anställda från Trelleborgs anläggning, eleverna som hade varit delaktiga i projektet, deras lärare och föräldrar samt andra företrädare för lokalsamhället.   
 
– Vi är så glada över att ha fått vara med i detta utmanande projekt. Vi är en betydelsefull arbetsgivare i området och vi vill gärna stötta lokalsamhället. Förutom att det här var ett väldigt roligt uppdrag var det lärorikt både för eleverna på Tewkesbury School och för vårt team! Eleverna hade stor talang och bidrog med en del verkligt bra idéer. Vi hoppas att få se dem utbilda sig till ingenjörer i framtiden, säger Tony Collingwood, ansvarig för Trelleborg Sealing Solutions tillverkningsanläggning i Tewkesbury. 
 
För att projektet skulle kunna slå världsrekord som den största O-ring som någonsin har tillverkats gick Trelleborg Sealing Solutions i Tewkesbury ihop med 20 GCSE-teknikelever från Tewkesbury School. Under en sommartermin i skolan coachades eleverna i olika tillverkningsdiscipliner och var delaktiga i design, kostnadsberäkningar och produktionsplanering för O-ringen. En av de stora frågorna var hur man skulle få O-ringen över klosterkyrkan, och bland de föreslagna lösningarna fanns både drönare och katapulter. 
 
O-ringen tillverkades med hjälp av Trelleborgs egen FlexiMold™-teknik, som möjliggör produktionen av mycket stora O-ringar av hög kvalitet och utan fogar. Stora O-ringar används inom all processindustri, inklusive kemisk industri, läkemedel, mat och dryck samt inom elektronikindustrin, i synnerhet vid produktionen av applikationer till platta skärmar. 
 
O-ringen tillverkades vid Trelleborgs anläggning i Tewkesbury och transporterades till kyrkan rullad på en trumma som en kabel. Den lades sedan ut runt utsidan av den gamla anrika byggnaden, och de två ändarna förseglades i en mobil vulkaniseringsenhet för att O-ringen skulle bli komplett. Det gjordes en oberoende verifiering av O-ringens integritet av Artis, en elastomerkonsult baserad i Storbritannien. När det var avklarat mättes O-ringens omkrets med en industriell vajermätningsmaskin anpassad av Walker Pritchard Partnership, en oberoende lokal inspektörsfirma. Därefter bekräftades rekordet av domaren från Guinness rekordbok.
 

För mer information om besök: www.tss.trelleborg.com/sv-se

 

Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com