Snabbt på marknaden

People in front of computers creating prototypes for the medical industry
Trelleborgs Rapid Development Center förkortar ledtiderna för nya produkter, och förser kunder inom hälsovård & medicinteknik med ett team av dedikerade experter under resan från prototyp till produktion.

Trelleborg har samarbetat med kunder inom hälsovård & medicin i mer än 25 år, till en början med formgjutna silikonkomponenter för medicintekniska produkter. Idag kan Trelleborg erbjuda tjänster som silikonextrudering, termoplastisk formgjutning, silikonduk, mikrogjutning, slitsning, limning och lasermärkning på enheter som diagnostiska instrument, stentar och pacemakers.

 

Under 2021 tog Trelleborg ännu ett steg i supporten till dessa kunder genom att öppna ett Rapid Development Center (RDC) för att hjälpa kunderna att snabbare få ut sina produkter på marknaden. Ett utvecklingscentrum med kontrollerad tillverkningsmiljö, full materialspårbarhet och kapacitet att klara snäva toleranser är avgörande med tanke på precisionskraven inom den medicintekniska industrin.

 

Dessutom försöker kunder inom hälsovård & medicinteknik i allt högre grad att konsolidera sina leverantörer och hitta lösningar där allt finns under ett och samma tak.

 

— RDC är Trelleborgs svar på den utvecklingen, säger Andrew Gaillard, senior försäljningsansvarig för produkter till hälsovård & medicinteknik inom Trelleborg Sealing Solutions.

 

Andrew Gaillard som har erfarenhet av att arbeta hos en ledande tillverkare av medicintekniska produkter fortsätter:
— Trelleborg har breddat sitt materialutbud och erbjuder fler lösningar, till exempel flerkomponentsgjutning, mikrogjutning och förmonterade komponentuppsättningar.

 

RDC stöder kunderna inom tre avgörande områden: lägre kostnader, kortare tid till marknad och tillgång till expertis.

 

Via RDC kan Trelleborg hjälpa kunderna att sänka sina tillverkningskostnader genom att tidigt engagera sig i ett projekt och redan från start bedöma tillverkningsmöjligheterna.

 

— Kunderna är ofta ute efter att minska kostnader i tillverkningsprocessen. Utmaningen ligger i att 80–90 procent av en komponents tillverkningskostnad ligger i hur den konstrueras. Små förändringar i konstruktionen kan minska den slutliga komponentkostnaden enormt, utan att inverka på produktens prestanda¸ säger Chris Tellers, ansvarig för Rapid Development Center inom Trelleborg Sealing Solutions.

 

Det kan räcka att lägga till en radie på verktyget för att minska produktionskostnaderna kraftigt. En sådan liten ändring kan få verktyget att fyllas snabbare och komponenten att lossna lättare.

 

— För vår del betyder det såväl kortare cykeltider som lägre kostnader, förklarar Chris Tellers. RDC hjälper också kunderna att förkorta tiden till marknad.

 

— Ibland behöver vår kund helt enkelt ”misslyckas på löpande band” och beta av en rad konstruktionsidéer för att så snabbt som möjligt vaska fram det som fungerar och klara en snäv deadline. Vårt Rapid Development-team och våra processer är specifikt utformade för att göra just det. Vi kan anpassa oss till våra kunders behov och krav baserat på deras projektmål, säger Chris Tellers.

 

Samtidigt som konstruktionsarbetet pågår kan Trelleborgteamet planera tillverkningen av produkten.

— På det sättet kan vi röra oss framåt extremt snabbt När teamet tar itu med tillverkningen av verktygen har alla besvärliga frågor redan besvarats. Det finns heller inget behov av att blanda in någon annan grupp eller något annat företag — då skulle vi få börja om med alla frågor igen, säger Chris Tellers.

 

Det är viktigt inom all industri att snabbt komma ut med sina produkter på marknaden, för att generera intäkter, men enligt Andrew Gaillard är det extra viktigt för just denna industrigren.

 

— Inom hälsovård & medicinteknik innebär tidig lansering av en produkt att patienterna kan få livräddande hjälp och behandlingar tidigare. En annan orsak till värdet av snabb
utveckling inom vårdsektorn är att funktionaliteten måste testas i klinisk miljö. Efter test och återkoppling kan våra kunder föra in olika anpassningar, och produkten kommer snabbt tillbaka till den kliniska testmiljön, säger han.

 

Slutligen har kunderna tillgång till Trelleborgs experter — och i många fall även till externa materialexperter, som hjälper dem att välja rätt material för sin produkt och sina behov. Även detta kan inverka positivt på kostnader och ledtider. 

 

Att döma av efterfrågan — sex projekt under RDC:s två första månader — är kunderna ivriga att samarbeta med Trelleborg.

 

Nyligen kontaktade en global medicinteknikkund RDC för att få hjälp med en tätningsprototyp.

 

— De kontaktade oss för vår tätningsexpertis, vår konstruktionskompetens och vår förmåga att snabbt genomföra test på prototyper i flera konfigurationer och material. Här ingick komponenter gjutna i flytande silikongummi och bearbetade komponenter, förklarar Chris Tellers. 

 

Centret granskade ett antal materialalternativ och genomförde iterativa test på bara tio arbetsdagar.

 

— Vi hjälpte dem att komma fram till en effektiv lösning på tätningsproblemet och få fram en fullt fungerande och långlivad tätningsprototyp, säger Chris Tellers.För mer information, besök:
Trelleborg HealthcareDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.