Globalt framgångsrecept

Globalt framgångsrecept

Nancy Getz har gått från verkstadsgolvet, via forskningslaboratoriet ut till arbete på fältet. Under nästan tre decenniers arbete med tätningslösningar har hon hunnit se mycket av världen. Hennes mål är att Trelleborg levererar bästa tänkbara lösningar till sina partner och kunder.

Nancy Getz är ett känt namn i tätningarnas värld. Efter 29 år i branschen har hon ett stort nätverk som sträcker sig från hennes hemmabas i Fort Wayne i Indiana i USA, till Danmark, Indien, Kina och överallt däremellan.

– Folk känner igen mig eftersom jag har varit med länge. Och en kvinna som är tekniker på ett mansdominerat fält väcker lite extra uppmärksamhet, säger Nancy Getz som är ansvarig för produktion på Global Operations Engineered Plastics inom Trelleborg Sealing Solutions i USA.

Att vara igenkänd gör det enklare att påverka och att få till stånd ett nödvändigt samarbete.

Att vara både tekniskt begåvad och tävlingsmänniska har utan tvivel hjälpt Nancy Getz i hennes karriär, som inleddes vid W.S. Shambans anläggning 1989. Det företaget förvärvades senare av Trelleborg. Det ena ledde till det andra, och snart började Nancy Getz studera polymerkemi och termisk analys – och hennes arbetsplats blev FoU-labbet.

– Polymerkemi blir intressant när man tillämpar den på tätningar. Tätningarna står vanligen för en mindre kostnad i en konstruktion, men de har en avgörande funktion.
En viktig aspekt på tätningen är polymerens funktion under extrema förhållanden.

Efter 16 år i forskningslabbet började hon försiktigt röra sig ut mot fältet. Hon mötte kunder och lärde sig mer om deras verklighet.

– Ju oftare vi kan möta våra kunder ansikte mot ansikte, desto bättre. Det är så mycket som kan bli förvanskat av mellanhänder. När vi ser ett problem direkt ur kundens perspektiv kan vi erbjuda en mer komplett lösning, en lösning som omfattar tätning, produktinstallation och avancerade leveranslösningar. Vi vill vara en partner, inte bara en leverantör, säger hon.

termoplastiska glidtätningarMed stöd av sina tekniska framgångar och sin säljerfarenhet började Nancy Getz intressera sig för ledningsfrågor. Hon tog en examen i organisation och ledarskap och en MBA.

– Allt är möjligt, bara du tror på dig själv och arbetar för att nå dina mål. Trelleborg erbjuder så många utvecklingsvägar. Det kan handla om att arbeta med ett projekt utanför det egna ansvarsområdet, eller att arbeta en period utomlands.

En viktig faktor i Trelleborgs värdeskapande är kompetensuppbyggnad och mångfald bland medarbetarna, understryker Nancy Getz.

– Ledningen inser vikten av att ha en balanserad personalstyrka och hur mycket detta kan förbättra affärsresultatet. Det är spännande att se att fler kvinnor kommer till Trelleborg, säger hon.

Nancy Getz har ansvarat för en produktlinje sedan oktober 2016. Hennes arbete är i stor utsträckning inriktat på att företaget ska växa inom tätningar. Det handlar mera specifikt om att hitta de produkter och strategier som bäst tjänar både lokala och globala kundmarknader.

– En av våra viktigaste funktioner är att ha en välutvecklad produktportfölj och att kunna erbjuda just de produkter som marknaden behöver idag och i framtiden. Vi ser till att produktionsanläggningarna är beredda att sätta igång med nya produktlinjer och att varje produkt tillverkas på rätt plats, säger Nancy Getz och fortsätter: 

– Ansvariga för olika produktlinjer samarbetar för att snabbt skapa och återskapa produktlinjer över flera anläggningar, oavsett var de ligger. De förstår globala kunders behov av likformighet i material, produkter, processer och tjänster.

Trelleborg Sealing Solutions använder samma materialsammansättningar och processer i hela världen. Tillverkningsanvisningar för leveransmål, prototypframtagningstid, kundtjänst med mera standardiseras för att säkerställa hög kvalitet och konsekvent service. Genom att Trelleborg löpande sprider bästa praxis internt och driver utvecklingsprogram höjs ribban ständigt. 

Nancy Getz arbetar främst med termoplastiska glidtätningar, vilket omfattar cirka 20 kärnproduktfamiljer med Trelleborgs varumärken Turcon®, Zurcon® och Turcite®. Dessa tätningar är baserade på polytetrafluoreten (PTFE) och polyuretan.

Turcontätningar är resistenta mot nästan alla medier, inklusive många smörjmedel. De har enastående nötnings- och friktionsegenskaper som ger kunderna ökad
tätningslivslängd och utmärkta prestanda i tillämpningar inom flyg, styrmekanismer, gjutmaskiner, hydraulcylindrar med mera.

– Vi lanserade två nya Turcontätningar i början av 2017. Turcon Roto Glyd Ring V har en inbyggd ventilfunktion för att minska vridmoment och friktion samtidigt som smörjningen förbättras under tätningen. Funktionen förhindrar dessutom inbördes rotation mellan Turconmaterialet och elastomerkomponenterna, säger Nancy Getz. 

Den andra nya tätningen är Turcon Roto Glyd Ring DXL.

– Detta är en roterande tätning som fyller en lucka på marknaden, nämligen där det behövs höga glidhastigheter i kombination med höga tryck. Tätningen är främst tänkt för olje- och gasindustrin, men den kan även vara lämplig för andra industrisegment. Det kan handla om hydrauliska svivlar, verktyg som används nere i borrhål, borriggmotorer, manipulatorer, hydraulpumpar och drivsystem.

PTFE-baserade tätningar är den konventionella lösningen i dessa sammanhang, men Nancy Getz är över tygad om att Trelleborgs tätningar är snäppet bättre än konkurrenterna.

– Trelleborg är unikt när det gäller val av råmaterial och processer, och även sett till vår omfattande forskning och utveckling för att säkerställa hög livslängd. Vi kanske inte är den största tätningsproducenten i fråga om volym, men vi kan erbjuda kompletta systemlösningar för att optimera prestanda, inte bara enskilda komponenter, säger hon.
För mer information, besök:
www.tss.trelleborg.com/Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com