Friktionsfri funktion

Friktionsfri funktion

Även om hydraulsystem inte alltid syns finns de överallt. Det är de som bland annat får lyftkranar och grävmaskiner att fungera. Det behövs avancerade tätningar för att hydrauliska system ska fungera effektivt. Sådana tätningar förbättras nu ytterligare med Trelleborg Lubrication Management System. 

Lång livslängd och goda prestanda hos hydrauliska system kräver en tätningskonfiguration mellan kolvstång och cylinder som innehåller lera tätningar. Den bästa lösningen är att använda både en primär och en sekundär tätning. Primärtätningen tar hand om uppgiften att täta mot tryckmediet medan sekundärtätningen bara tar över när det behövs. Eftersom tryckmediet är inneslutet i det hydrauliska systemet arbetar sekundärtätningen under torra förhållanden. Ju effektivare primärtätningen är, desto torrare blir driftförhållanden för sekundärtätningen. Denna brist på smörjning kan leda till slitage, minskad tätningslivslängd och slutligen haveri och stilleståndstid. 

Det här dilemmat med att optimera prestandan hos både primär- och sekundärtätningen har lett till lanseringen av Trelleborg Lubrication Management System, ett nytt område inom vilket Trelleborg Sealing Solutions satsar tid och resurser på forskning och utveckling. Lubrication management handlar om att anpassa villkoren för de individuella tätningselementen, så att belastningen på varje enskild komponent minskar. Detta ska säkerställa primärtätningens funktion och ge ökad livslängd åt sekundärtätningen.

– Det räcker inte att kunna tätningsteknik. Man måste också ha kunskap om driftsförhållandena. För ett tätningssystem gäller att alla delar måste samverka perfekt: tätningar, motgående ytor, tryckvätska och smörjning, förklarar Mandy Wilke, teknikspecialist på Fluid Power inom Trelleborg Sealing Solutions i Europa. 

Trelleborg Lubrication Management System, som presenterades först som en konstruktionsstudie vid Hannovermässan 2014, baseras på en tjockare oljefilm under det första tätningselementet för att minska belastningen på den tätningen. Mängden film som passerar förbi primärtätningen är under kontroll, vanligtvis med hjälp av en integrerad backventil på primärtätningens kontaktyta.

– Detta innebär att vi kan hitta den bästa möjliga lösningen trots de många utmaningar som förekommer i hydraulikens värld, säger Mandy Wilke.

– Bland dessa utmaningar kan nämnas ökade krav på effekt, prestanda och verkningsgrad. Genom att hydraulsystemen blir allt mindre och lättare ökar trycket och hastigheten hos de hydrauliska applikationerna. Förr eller senare når alla tätningar sina fysiska gränser, men med hjälp av lubrication management kan tätningssystem bli bättre.

Mandy Wilke är ansvarig för ett GlobalSurface Competence Team,  som främst ägnar sig åt motgåendeytor i hydrauliska tillämpningar. De motgående ytorna i hydraulsystem är ofta fastställda av tekniska orsaker, utan hänsyn till tätningssystemet. Inte desto mindre kan de motgående ytorna spela en avgörande roll för att minska livslängden hos tätningar i en tillämpning. 

– Genom goda kontakter med våra kunder blir vi en del av deras utvecklingsprocesser redan från början, säger Mandy Wilke. Hon påpekar också att samarbetet med kunder även fungerar åt andra hållet.

– Vi kommer ofta fram till specifika lösningar för konkreta tillämpningar men sedan kan vi överföra dessa idéer till andra marknader och mångdubbla fördelarna. Ett exempel är en ny tätning, kallad Switch Seal, som består av en tätning och ett styrelement. Principen kan tillämpas i många olika innovativa sammanhang. 

Samarbetstänket har visat sig viktigt för att optimera prestanda hos tätningssystem i hydrauliska applikationer – och det är en viktig anledning till varför kunder väljer Trelleborg. Samarbetet bidrar med mängder av kunskap, erfarenhet och material för varje enskild hydraulikkonstruktion, och som nu även inbegriper förståelse för lubrication management.

– Vi måste ligga steget före konkurrenterna. Vår mentalitet att vara annorlunda gör oss till en bra samarbetspartner, förklarar Mandy Wilke.
För mer information, besök:
www.tss.trelleborg.com/seDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com