Framtidens hamn

SafePilot
Framtidens hamn

Med växande världshandel står hamnar och lotsar inför ett antal stora utmaningar. Tack vare ett nyförvärv kan Trelleborg nu erbjuda systemet SafePilot för säkrare och effektivare lotsning och hamnförvaltning.

För att öka lönsamheten tenderar lastfartygen att bli större. På många platser är det svårt att bygga ut hamnarna i motsvarande grad och det leder till allvarliga säkerhetsproblem och brist på kajutrymme. Flaskhalseffekter förvärras av att fartygens befäl ofta är dåliga på att uppskatta sina ankomsttider.

– Omkring 45 procent av alla containerfartyg är försenade med mer än åtta timmar. Det finns en enorm potential för ökad effektivitet, säger Tommy Mikkelsen, teknikansvarig inom Trelleborg Offshore & Construction i Danmark.

Tommy Mikkelsen har arbetat i mer än 20 år för Marimatech, ett danskt företag som Trelleborg förvärvade i januari 2016. Sedan starten 1988 har företaget försett hamn- och sjöfartsindustrin med ett brett utbud av produkter och system.

– 2011 bytte vi fokus och började utveckla en ny typ av programvarulösning, specifikt för lotsväsendet. För att det skulle bli rätt från början involverar vi löpande lotsar i vår utvecklingscykel, och arbetar vidare utifrån deras synpunkter och återkoppling, säger han.

Den produkt som arbetet resulterat i, SafePilot Portable Pilot Unit (PPU), förser lotsar med en verktygslåda som hjälper dem med olika typer av information och uppgifter, från navigering till administrativt arbete. PPU består av en lätt och mycket noggrann GPS-enhet med en precision på någon centimeter (i den mest avancerade modellen), och en surfplatta (Ipad) med lotsningsprogramvara. PPU är extremt enkel att använda. Med ett tryck på skärmen får lotsen tillgång till alla relevanta data via en 3G-länk, uppdaterade och i realtid. 

Till exempel kan lotsen lägga in senast registrerade djup på ett sjökort, och därigenom se exakt hur fartyget bör styras. Det ingår även ett system för prognoser som hjälper till att styra fartygets rörelser med stor precision och minskar behovet av justeringar. Lotsen får överblick över all fartygstrafik i hamnen och dess närhet, och även information om väder, i realtid. Lotsen får dessutom tillgång till en databas över fartyg som lotsats tidigare.

– Vårt system gör det lättare för lotsen att göra ett bra jobb, snabbare och säkrare. En mycket erfaren brittisk lots har berättat för oss att SafePilot minskar manövreringstiden för stora fartyg med 25 procent. Danska lotsar som använder systemet bedömer att de kan hantera ett extra fartyg per lots och dag, säger Tommy Mikkelsen.

Det modulbaserade SafePilot-systemet kan byggas ut till ett fullskaligt lotsoch hamnförvaltningssystem med alla hamn- och lotsfunktioner, integrerade databaser och scheman, full transparens, effektivt informationsutbyte och tillgång till relevant information i realtid. Systemet kan även anpassas för att uppfylla behoven i en specifik hamn. 

– Vi hjälper till att bygga framtidens smarta hamnar. Vi är den enda tillverkaren som erbjuder en helhetslösning, vilket gör oss unika i branschen, säger Tommy Mikkelsen. 


SafePilot-konceptet
Det modulbaserade SafePilot-konceptet kan variera från en enkel bärbar lotsenhet (GPS, surfplatta och server), som i realtid ger lotsen all nödvändig information för att förbättra säkerheten och effektiviteten i arbetet, till en omfattande lotsnings- och hamnförvaltningslösning som integrerar lotsar, hamnar och rederier. Sistnämnda system kopplar ihop funktioner, data och scheman och ger total insyn, informationsdelning och bekväm tillgång till all relevant information i realtid. 
För mer information, besök:
www.trelleborg.com/en/marine-systemsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com