Förändringens vindar

Buoyancy
Förändringens vindar

Intresset för förnybar energi växer över hela världen. Trelleborgs lösningar för olje- och gasindustrin anpassas för havsbaserad vindkraft – med bra resultat.

I jakten världen över på fossilfria energikällor blir vindenergi allt mer intressant. För att effektivare kunna utnyttja denna resurs väljer operatörerna gärna att bygga vindparker till havs – där vindhastigheterna är högre och samhällspåverkan mindre. 

Trelleborg levererar för närvarande ett antal unika lösningar för HVDC BorWin3, en högspänningslänk som låter energin från vindkraftverk i Nordsjön nå det tyska fastlandet. BorWin3 ska tas i drift 2019. Den är den tredje i en serie transmissionslänkar som drivs av nätoperatören TenneT. Alla länkar har fått sitt namn av den närliggande ön Borkum. 

BorWin3 är speciell i den meningen att omriktarplattformen byggs med hjälp av floatover-teknik. Detta är bara tredje gången som denna metod används i vindkraftsammanhang – den är däremot vanlig inom olje- och gasindustrin.

Vincent Tan, försäljnings- och marknadsansvarig inom Trelleborg Offshore & Construction i Singapore, förklarar att omriktarplattformen består av en bas på sex ben (jacket) och en separat överbyggnad. Basen ställs på plats först. Därefter transporteras överbyggnaden ut med en pråm och sänks ner på basen. 

Petrofac, företaget som ansvarar för konstruktions- och installationsarbete i projektet, valde att låta Trelleborg leverera de sex däcksstödenheterna. Dessa enheter sitter mellan överbyggnaden och däcksstödramen på pråmen som används för att föra överbyggnaden till installationsplatsen. De har till uppgift att absorbera de stötbelastningar som uppstår när överbyggnaden placeras på basen. 

Trelleborg levererar också sex kopplingsenheter mellan överbyggnad och ben, Leg Mating Units (LMU), som reducerar stötbelastningarna under sammankopplingen. Dessa tillåter att överbyggnadens rörelse gradvis minskas till noll under belastningsöverföringen.

Den vanliga lösningen är att svetsa LMU på överbyggnaden före transporten. I BorWin3-projektet ingår omslutande rörformiga element som fungerar som individuella stöd under byggfasen. 

– Det innebär nedsänkning i havsvatten och Petrofac uttryckte oro över hur det skulle påverka prestanda hos de interna komponenterna i LMU. Trelleborg svarade med det kreativa förslaget att LMU levereras i två steg – först de rörformiga elementen i januari 2017 och därefter de interna komponenterna i januari 2018, säger Vincent Tan.

Därmed kände sig kunden nöjd, men en annan utmaning uppstod på produktionssidan, eftersom de interna komponenterna i kopplingsenheten i normalfallet skruvas och svetsas på det rörformiga elementet, innan detta i sin tur svetsas fast på överbyggnaden. Eftersom de rörformiga elementen i detta fall monteras på överbyggnaden i förväg har Trelleborgs ingenjörer tagit fram ett unikt snabbfästessystem som gör att de interna komponenterna enkelt kan monteras när överbyggnaden är klar. 

Förutom att låta BorWin3-projektet fortgå friktionsfritt har lösningen potential för andra tillämpningar, och Vincent Tan säger att man nu planerar att använda den i fler Trelleborgprojekt. 


För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/en/engineered-products/


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com