Får godkänt i smaktest

Filling-machine
Vårt växande sug efter smaksatta drycker är en utmaning för tappningsindustrin. För att hantera problemet med aromöverföring från en dryck till en annan började Trelleborg samarbeta med tappningsspecialisten Krones. Det framgångsrika samarbetet har bland annat lett till ett helt nytt aromtätt tätningsmaterial.

Gå in i vilket snabbköp eller i vilken närbutik som helst och du hittar ett överväldigande utbud på dryckeshyllorna — med rader av energidrycker, läsk och juicer. Även vatten finns i många smaksatta versioner för att tillfredsställa alla tänkbara smaker och preferenser. 

 

Denna mångfald av alternativ uppskattas av törstiga konsumenter, men lusten att prova nya och spännande smaker är svårhanterlig för dryckesproducenter och tappningsindustri. Trenden mot smaksatta drycker har satt nytt fokus på frågan om överföring av aromer från en dryck till en annan efter produktbyte i fyllningsprocessen. Förutom risken att hundratals liter dryck kan gå till spillo kan aromöverföring orsaka stilleståndstid, behov av extra övervakning och klagomål från konsumenter. I värsta fall kan det bli frågan om viten, eller att butiker och kedjor vägrar att sälja vissa produkter. 

 

— Smak- och doftöverföring är en risk som inte får underskattas, särskilt inte när intensiva aromämnen används, säger Eva Beierle, utvecklingsingenjör för aseptisk teknik och processteknik vid tyska Krones, ett företag som tillverkar förpacknings och tappningsmaskiner. 

 

Eva Beierle ser stora fördelar med Trelleborgs nyutvecklade arombeständiga tätningsmaterial eftersom det ger kunderna större flexibilitet i produktionen. 

 

Varje dag passerar miljontals glasflaskor, burkar och plastbehållare genom Krones tappningslinjer över hela världen. Många anläggningar producerar ett brett sortiment av drycker. Stor variation innebär kortare produktionscykler och fler produktbyten, vilket — trots noggranna rengöringsprocesser — ökar risken för aromöverföring. För att hantera problemet och undersöka exakt var och varför aromöverföring sker började Krones samarbeta med Trelleborg Sealing Solutions.

 

— Genom att kombinera Krones expertis kring trender och utveckling inom dryckesindustrin med Trelleborgs kompetens om tätningsmaterial av elastomertyp insåg vi att de elastomermaterial som används i maskinernas tätningar är en viktig faktor för överföring av smak och lukt, säger Tim von der Bey på Trellborg som är ansvarig för samarbetsprojektet. 

 

En stor fyllningsmaskin kan ha upp till 3 000 olika tätningar. Rör, värmeväxlare och ventiler — alla behöver tätningar för att ansluta delar, styra tryck och fylla rätt mängd dryck i varje förpackning. Frekventa tätningsbyten är kostsamma och tidsödande och minskar flexibiliteten i produktionen. Därför var det första steget att hitta en hållbar tätning som skulle passa så många olika typer av drycker som möjligt. 

 

I nästan två år har Trelleborgs laboratorium i Stuttgart, Tyskland, rigoröst testat de vanligaste elastomererna inom tappningsindustrin.

 

Olika typer av tätningsmaterial utsattes i veckor, i vissa fall månader, för allt från aromatisk fruktjuice och läsk med kolasmak till vodka, rengöringsmedel och currykryddad  tomatketchup.

 

Syftet var att fastställa tätningsmaterialens motståndskraft mot smakövergång, och deras hållbarhet i kontakt med värme och industriella rengöringskemikalier. Samtidigt utvärderade Krones FoU-laboratorium i Neutraubling, Tyskland, graden av smakövergång. Här kom både gaskromatografi och mänskliga testpaneler till användning.

 

— För att mäta mängden arom som migrerar via tätningsmaterialet lämnades de exponerade tätningarna i vatten under olika lång tid. Sedan lät vi en grupp på 20 till 30 personer lukta och smaka på vattnet och ge sin bedömning, säger Eva Beierle.

 

Testet resulterade i såväl goda som mindre bra nyheter. Den goda nyheten är att det gav ny detaljkunskap om hur olika typer av elastomerer uppträder när de exponeras för starka smaker, värme och rengöringskemikalier. Denna information hjälper kunderna att välja den lämpligaste tätningen. 

 

Mindre bra är att det vanligaste tätningsmaterialet inom livsmedels och dryckesindustrin, EPDM(etenpropendiengummi), visade sig vara det mest känsliga för aromöverföring, vilket ökar risken för att smaker migrerar från en dryck till en annan. Däremot visade sig EPDM ha den bästa kemiska beständigheten och hållbarheten mot rengöringsmedel.

 

FKM(fluorgummi) klarade sig också bra när det gällde kemisk beständighet, men för aromöverföring varierade resultaten med drycken. Till exempel tenderade vatten med äppelsmak att skada FKM-tätningarna. 

 

— De bästa tätningarna, alla kategorier, var tätningar av FFKM(perfluorgummi), till exempel Trelleborgs Isolast® FoodPro ®-blandningar. Isolastmaterialen absorberade inte aromer och uppvisade knappt någon märkbar effekt på smaken hos drycker som de senare kom i kontakt med, säger Martin Krüger, försäljningsansvarig för mat och dryck inom Trelleborg Sealing Solutions.

 

Resultatet visade att det inte finns något tätningsmaterial på marknaden som lämpar sig för alla tillämpningsområden. För många drycker med diskret smak är EPDM ett lämpligt material, särskilt som det ofta krävs höga temperaturer i produktionsprocessen. Isolast är den bästa lösningen för förslutning i livsmedels- och dryckestillämpningar, men den kan vara överkonstruerad och onödigt kostsam för vissa ändamål. För att hjälpa kunderna utvecklade Trelleborg ett nytt verktyg för att hitta den bästa matchningen mellan material och dryckesprodukt. 

 

— Vi har hittat ett nytt sätt att tillhandahålla information om tätningsmaterial genom att skapa en kundanpassad software-as-a-service-lösning, säger Tim von der Bey.  

 

Med utgångspunkt från typ av dryck och vilket rengöringsmedel som används i processen visar den nya programvaran vilket tätningsmaterial som passar bäst. 

 

— Att välja det optimala tätningsmaterialet är avgörande för att förhindra  överföring av smak- och doftämnen och det är viktigt för såväl våra som Krones kunder, men vi nöjde oss inte med det. Vårt arbete resulterade också i ett helt nytt och överlägset arombeständigt tätningsmaterial, säger Tim von der Bey.

 

— Med den nya sammansättningen har vi ett tätningsmaterial som är både prisvärt och hållbart, samtidigt som det överför ytterst lite smak och lukt. Vi slipper problemen med alla andra blandningar, samtidigt som vi får en optimal produkt för dryckesindustrin, säger Eva Beierle.  

 

Den nya sammansättningen kommer till en början enbart att vara tillgänglig för Krones kunder. För mer information, besök:
Trelleborg Sealing SolutionsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.