En tystare framtid

Woman enjoy a quiet car with her eyes closed
Kanske är din bil utrustad med en produkt från Trelleborg som gör bormsarna tystare. Även om Trelleborg redan är global marknadsledare inom laminat av metaller och polymerer för fordonsindustrin söker företaget alltid nya lösningar.

Moderna personbilar är tunga. När en förare trampar på bromsen måste närmare två ton stål, glas och gummi stoppas på bara några meter. Att moderna fordon kan åstadkomma detta med ett minimum av skakning, buller och störningar beror på bra bromskonstruktioner, och mycket ofta på Trelleborgs laminat, i detta fall bestående av metaller och polymerer.

 

En viktig tillämpning för laminaten är i ljuddämpande shims mellan bromsklossar och bromsok i skivbromsar. Sådana shims sitter på bromsklossarnas baksidor i bromsmekanismen och de bidrar i hög grad till att minska vibrationerna under bromsning, så att man får den mjuka körning som dagens bilförare förväntar sig.

 

Vissa av marknadens drivkrafter och trender är globala, men de som berör laminat varierar starkt från marknad till marknad. 

 

I USA har man en speciell relation till sin bil, på grund av att körsträckorna ofta är långa och att bilindustrin historiskt har varit stark. Marknaden för reservdelar till bromsar är också unik. I USA säljs en mycket större andel av komponenterna via eftermarknadsåterförsäljare, och färre via tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare), än i andra regioner.

 

— Traditionellt har bilägare sparat pengar på att gå till eftermarknadsåterförsäljare, köpa delar och reparera själva. Idag är bromsar mycket mer komplexa och svårare för privatpersoner att reparera, men den lokala marknaden är fortfarande beroende av återförsäljare på eftermarknaden, eftersom det ofta är från dem som verkstäder köper in delar. Det säger John Bennett, ansvarig för dämpningslösningar i Nord- och Sydamerika. 

 

Trelleborgteamet i USA är vanligtvis underleverantör till bilindustrin i tredje eller fjärde led och samarbetar med samtliga aktörer — tillverkare av friktionsmaterial och bromskomponenter, eftermarknadsåterförsäljare och OEM-tillverkare. Testutrustningen innehåller tio dynamometrar (så kallade dynos) för att de ljuddämpande lösningar som kunderna efterfrågar ska kunna utvärderas och bedömas under nära nog verkliga driftförhållanden.

 

Efter 30 år i USA har Trelleborgs bullerdämpande bromsshims blivit marknadsledande.

 

John Bennett säger att denna tillväxt skett tack vare tre pelare: team, produkt och tjänst.

 

— Vi har ett fantastiskt bra team, inte bara i vår region utan över hela världen. Vi har också en tekniskt avancerad produkt, som inte bara uppfyller utan till och med överträffar marknadens krav. Pricken över i:et är vår service. Med dyno-testningen, förmågan att leverera prototyper samma dag och mycket annat får kunderna långt mer än de förväntar sig.

 

En avgörande utmaning i Amerika framöver är hur elfordon (EV) förändrar användningsmönstret för bromsar, och deras livslängd. Den regenerativa bromsningen i elfordon minskar förslitningen på bromskomponenterna, och en uppsättning bromsklossar kan komma att få samma livslängd som fordonet. Samtidigt säger John Bennett att OEM- tillverkare nu pressas än mer att sänka ljudnivåerna i elfordon eftersom elektriska bilmotorer arbetar mycket tystare än förbränningsmotorer.

 

Teamet letar också efter tillämpningar för sina vibrationsdämpande lösningar inom andra sektorer.

 

— Några områden som ligger nära till hands är flygindustrin och motorer för hushållsapparater och industriutrustning, säger han.

 

Till skillnad från hur det fungerar på USAmarknaden så säljs bromsreservdelar i Europa via OEM-kanaler. Alessandro Baggi, Europaansvarig för shims, säger att endast cirka 20 procent av Trelleborgs vibrationsdämpande shims i regionen säljs via eftermarknaden. 

 

— Jag ser den europeiska fordonsmarknaden lite som en inkubator, där nya idéer och trender skapas. Både Kina och USA har större volymer än Europa, och de marknaderna är mycket mer snabbrörliga. Men vi skapar många av de idéer som så småningom går i produktion, säger han.

 

Trelleborgs produkter är marknadsledande i Europa, och Alessandro Baggi säger att det är flera faktorer som driver framgången där. 

 

— När det gäller bromsshims måste vi vara på plats och ta hem så många projekt som möjligt. Och när det gäller laminat för dessa krävs det samtidigt att vi hittar nya användningsområden. 

 

Alessandro Baggi säger att den viktigaste trenden som påverkar den europeiska marknaden för vibrationsdämpningar är elektrifieringen av fordon.

 

— Vi har blivit ombedda att förbättra dämpningsegenskaperna hos materialet för bromsshims och andra komponenter vid lägre temperaturer — eftersom bromssystemen är svalare i elfordon. Nästa fas är att skapa nya gummisorter som dämpar vid låga temperaturer, och att ta fram robustare bromsshims eftersom bromsbeläggen i dagens bilar belastas hårdare säger han.

 

Han ser också en framtida möjlighet i att leverera material för att minska vibrationerna i trumbromsar.

 

— Trumbromsar är omoderna. Men den nya utsläppsstandarden Euro 7 föreskriver att fordon inte får förorena genom att sprida partiklar. Här är trumbromsen en bra lösning eftersom konstruktionen är sluten. De används redan av flera tillverkare, och vi letar efter sätt att dämpa bullret som de orsakar. 

 

Weidong Yao, ansvarig för dämpningslösningar i Kina, säger att den kinesiska bilmarknaden är stor, fragmenterad och mycket konkurrensutsatt. Förutom lokala kinesiska biltillverkare är många internationella bilmärken representerade i landet. Den kinesiska inhemska bilmarknaden är den största i världen, med nästan 27 miljoner bilar sålda 2022. 

 

Weidong Yao säger att samtidigt som konkurrensen är hård har den diversifierade marknaden varit till fördel för Trelleborg under de senaste åren.

 

— Vi har en mycket stark försäljningstrend. Det beror på vår satsning att utveckla verksamheten i Kina och även på styrkan hos lokala kinesiska varumärken. De fortsätter att växa och tar en allt större andel av den kinesiska marknaden. 

 

Han berättar att Trelleborg stadigt har vuxit och idag är marknadsledande inom bromsshims och vibrationsdämpande lösningar för bromsar och andra fordonskomponenter i Kina.

 

Weidong Yao hävdar att de viktigaste drivkrafterna för verksamheten i Kina är den starka lokala marknaden, produktens många fördelar och säljteamets hårda arbete. 

 

— Det här arbetet stöds av god FoU. Vi vill alltid hitta nya lösningar, i samverkan med kunderna, och i Shanghai har vi åtta dynos där vi gemensamt kan arbeta med bullertestning.

 

Han säger vidare att kinesiska bilköpare har tagit till sig elbilar mer än konsumenterna på många andra marknader. Även om detta på sikt kan komma att minska efterfrågan på bromsshims ser han stor potential för att sälja dämpningsmaterial som minskar buller och vibrationer i andra delar av elbilar. 

 

— Ett problem med elbilar är bullret från växelriktaren i det elektriska drivsystemet och även från elmotorn. De har ofta specialutformade aluminiumkåpor som fungerar som resonanslådor och det ökar ljudnivån. Genom att placera dämpningsmaterial på kåpan och binda det vid underlaget kan vi minska det bullret avsevärt, säger Weidong Yao. 

 


För mer information, besök:
Damping SolutionsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.